• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 1:44:18 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
103,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,10%)
Tham chiếu
103,10
Mở cửa
103,10
Cao nhất
103,50
Thấp nhất
102,70
Khối lượng
2.604.800
KLTB 10 ngày
2.246.640
Cao nhất 52 tuần
144,80
Thấp nhất 52 tuần
60,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn
Thành viên HĐQT Lê Quốc Hùng
Thành viên HĐQT Bùi Xuân Huy
Thành viên HĐQT Hoàng Thu Châu
Thành viên HĐQT Nguyễn Mỹ Hạnh
Thành viên HĐQT Phạm Tiến Vân
Trưởng ban kiểm toán nội bộ Nguyễn Mỹ Hạnh
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Lê Quốc Hùng
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Phạm Tiến Vân
Tổng giám đốc Bùi Xuân Huy
Phó Tổng giám đốc Hoàng Thu Châu
Kế toán trưởng Huỳnh Minh Lâm
Đại diện công bố thông tin Hoàng Thu Châu