• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.339,31 +14,32/+1,08%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:54 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.339,31   +14,32/+1,08%  |   HNX-INDEX   356,03   +3,02/+0,86%  |   UPCOM-INDEX   96,01   +0,25/+0,26%  |   VN30   1.451,12   +11,92/+0,83%  |   HNX30   571,61   +8,43/+1,50%
28 Tháng Chín 2021 7:45:03 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL : HOSE)
Cập nhật ngày 28/09/2021
2:59:39 CH
102,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,20%)
Tham chiếu
102,40
Mở cửa
102,20
Cao nhất
102,60
Thấp nhất
102,20
Khối lượng
10.330.588
KLTB 10 ngày
2.110.510
Cao nhất 52 tuần
144,80
Thấp nhất 52 tuần
60,00
NVL - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
16/04/2021 Công đoàn Cơ sở CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va --- Đăng ký mua 254.500 Biểu đồ
16/04/2021 Công đoàn Cơ sở CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va --- Mua 254.500 Biểu đồ
30/03/2021 Công đoàn Cơ sở CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va --- Mua 800.000 Biểu đồ
25/03/2021 Công đoàn Cơ sở CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va --- Đăng ký mua 800.000 Biểu đồ
24/03/2021 Nguyễn Thị Xuân Dung --- Đăng ký mua 350.000 Biểu đồ
24/03/2021 Nguyễn Thị Xuân Dung --- Mua 350.000 Biểu đồ
05/03/2021 Cao Thị Ngọc Sương --- Mua 4.321.492 Biểu đồ
05/03/2021 Bùi Thành Nhơn Chủ tịch HĐQT Mua 17.054.975 Biểu đồ
05/03/2021 Hoàng Thu Châu Thành viên HĐQT Mua 227.399 Biểu đồ
03/03/2021 CTCP Novagroup --- Mua 15.587.666 Biểu đồ
03/03/2021 CTCP Diamond Properties --- Mua 8.332.365 Biểu đồ
02/03/2021 Bùi Xuân Huy Tổng giám đốc Mua 2.943.513 Biểu đồ
02/03/2021 Bùi Cao Nhật Quân --- Mua 3.332.991 Biểu đồ
18/02/2021 Bùi Thành Nhơn Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua quyền mua 216.841.837 Biểu đồ
18/02/2021 Bùi Thành Nhơn Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 17.054.975 Biểu đồ
18/02/2021 Bùi Xuân Huy Tổng giám đốc Đăng ký mua quyền mua 37.424.670 Biểu đồ
18/02/2021 Bùi Xuân Huy Tổng giám đốc Đăng ký mua 2.943.513 Biểu đồ
18/02/2021 Hoàng Thu Châu Thành viên HĐQT Đăng ký mua quyền mua 2.891.216 Biểu đồ
18/02/2021 Hoàng Thu Châu Thành viên HĐQT Đăng ký mua 227.399 Biểu đồ
18/02/2021 CTCP Diamond Properties --- Đăng ký mua quyền mua 105.940.072 Biểu đồ