• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.399,11 +3,58/+0,26%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:35:03 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.399,11   +3,58/+0,26%  |   HNX-INDEX   387,58   +2,71/+0,70%  |   UPCOM-INDEX   99,51   +0,14/+0,14%  |   VN30   1.512,55   +2,06/+0,14%  |   HNX30   608,45   -0,61/-0,10%
19 Tháng Mười 2021 11:44:48 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL : HOSE)
Cập nhật ngày 19/10/2021
11:35:03 SA
102,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,10 (+1,08%)
Tham chiếu
101,70
Mở cửa
101,90
Cao nhất
104,00
Thấp nhất
101,20
Khối lượng
2.046.400
KLTB 10 ngày
2.292.410
Cao nhất 52 tuần
144,80
Thấp nhất 52 tuần
60,00
Giá đóng cửa ngày 16/04/2021
108,00 +5,50/+5,37%
Mở cửa 102,50
Cao nhất 109,60
Thấp nhất 102,50
Khối lượng 4.836.400
Giá điều chỉnh 79,60
Giá quá khứ của NVL
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
16/04/2021 +5,50 / +5,37% 102,50 109,60 102,50 108,00 107,97 79,60 4.836.400
15/04/2021 +2,40 / +2,40% 102,70 104,00 100,10 102,50 102,59 75,55 6.160.800
14/04/2021 +3,50 / +3,62% 96,60 100,10 95,50 100,10 98,54 73,78 4.459.000
13/04/2021 +1,30 / +1,36% 96,00 98,00 95,30 96,60 95,30 71,20 3.761.000
12/04/2021 +5,30 / +5,89% 90,50 96,00 90,10 95,30 93,87 70,24 4.419.600
09/04/2021 +1,20 / +1,35% 88,10 90,10 87,70 90,00 88,66 66,33 2.893.500
08/04/2021 +0,70 / +0,79% 88,50 90,10 88,20 88,80 89,40 65,45 2.809.400
07/04/2021 +1,30 / +1,50% 86,80 88,50 86,20 88,10 87,86 64,93 4.759.587
06/04/2021 +1,30 / +1,52% 85,50 87,50 84,60 86,80 86,86 63,98 3.594.000
05/04/2021 +3,50 / +4,27% 86,80 86,80 83,10 85,50 84,98 63,02 4.790.400
02/04/2021 +0,20 / +0,24% 82,50 82,90 81,80 82,00 82,63 60,44 3.016.800
01/04/2021 +1,30 / +1,61% 80,50 83,00 80,50 81,80 82,08 60,29 3.835.600
31/03/2021 -0,20 / -0,25% 80,50 80,80 80,10 80,50 80,53 59,33 1.805.700
30/03/2021 +0,70 / +0,88% 80,30 80,80 79,90 80,70 80,44 59,48 1.414.800
29/03/2021 +0,50 / +0,63% 80,00 80,10 79,50 80,00 79,76 58,96 2.279.800
26/03/2021 -0,50 / -0,63% 79,70 79,80 78,80 79,50 79,38 58,60 2.164.300
25/03/2021 +0,20 / +0,25% 79,90 81,00 79,30 80,00 80,09 58,96 2.054.100
24/03/2021 -0,20 / -0,25% 79,80 80,00 79,20 79,80 79,51 58,82 2.086.200
23/03/2021 -0,80 / -0,99% 81,00 82,00 79,90 80,00 81,16 58,96 3.321.000
22/03/2021 +1,80 / +2,28% 80,00 81,10 80,00 80,80 80,68 59,55 1.142.300
19/03/2021 -2,20 / -2,71% 80,80 81,20 79,00 79,00 79,45 58,23 3.326.400
18/03/2021 +0,70 / +0,87% 81,40 82,00 80,00 81,20 81,15 59,85 2.177.600
17/03/2021 -0,40 / -0,49% 80,30 80,90 79,60 80,50 80,03 59,33 4.339.200
16/03/2021 -1,00 / -1,22% 81,40 81,90 80,40 80,90 80,90 59,63 2.042.800
15/03/2021 -0,30 / -0,36% 82,20 83,00 81,30 81,90 82,47 60,36 3.709.900
12/03/2021 -0,70 / -0,84% 82,60 82,80 81,80 82,20 82,24 60,59 2.541.600
11/03/2021 +0,40 / +0,48% 83,20 83,50 82,10 82,90 83,02 61,10 3.632.300
10/03/2021 +0,50 / +0,61% 82,20 82,50 80,10 82,50 81,14 60,81 5.111.800
09/03/2021 +0,60 / +0,74% 81,40 82,20 80,20 82,00 81,76 60,44 3.054.700
08/03/2021 +1,50 / +1,88% 80,30 81,60 79,00 81,40 80,10 60,00 3.564.500