• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.393,80 -1,53/-0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.393,80   -1,53/-0,11%  |   HNX-INDEX   388,29   +1,29/+0,33%  |   UPCOM-INDEX   99,68   +0,08/+0,08%  |   VN30   1.505,03   -2,16/-0,14%  |   HNX30   606,93   -1,73/-0,28%
20 Tháng Mười 2021 6:25:58 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL : HOSE)
Cập nhật ngày 20/10/2021
2:57:40 CH
102,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,29%)
Tham chiếu
102,60
Mở cửa
102,60
Cao nhất
103,80
Thấp nhất
101,50
Khối lượng
2.904.000
KLTB 10 ngày
2.341.900
Cao nhất 52 tuần
144,80
Thấp nhất 52 tuần
60,00
Giá đóng cửa ngày 24/03/2021
79,80 -0,20/-0,25%
Mở cửa 79,80
Cao nhất 80,00
Thấp nhất 79,20
Khối lượng 2.086.200
Giá điều chỉnh 58,82
Giá quá khứ của NVL
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
24/03/2021 -0,20 / -0,25% 79,80 80,00 79,20 79,80 79,51 58,82 2.086.200
23/03/2021 -0,80 / -0,99% 81,00 82,00 79,90 80,00 81,16 58,96 3.321.000
22/03/2021 +1,80 / +2,28% 80,00 81,10 80,00 80,80 80,68 59,55 1.142.300
19/03/2021 -2,20 / -2,71% 80,80 81,20 79,00 79,00 79,45 58,23 3.326.400
18/03/2021 +0,70 / +0,87% 81,40 82,00 80,00 81,20 81,15 59,85 2.177.600
17/03/2021 -0,40 / -0,49% 80,30 80,90 79,60 80,50 80,03 59,33 4.339.200
16/03/2021 -1,00 / -1,22% 81,40 81,90 80,40 80,90 80,90 59,63 2.042.800
15/03/2021 -0,30 / -0,36% 82,20 83,00 81,30 81,90 82,47 60,36 3.709.900
12/03/2021 -0,70 / -0,84% 82,60 82,80 81,80 82,20 82,24 60,59 2.541.600
11/03/2021 +0,40 / +0,48% 83,20 83,50 82,10 82,90 83,02 61,10 3.632.300
10/03/2021 +0,50 / +0,61% 82,20 82,50 80,10 82,50 81,14 60,81 5.111.800
09/03/2021 +0,60 / +0,74% 81,40 82,20 80,20 82,00 81,76 60,44 3.054.700
08/03/2021 +1,50 / +1,88% 80,30 81,60 79,00 81,40 80,10 60,00 3.564.500
05/03/2021 -0,70 / -0,87% 81,20 81,40 78,00 79,90 80,37 58,89 3.346.200
04/03/2021 -0,80 / -0,98% 81,80 81,90 80,00 80,60 81,07 59,41 2.669.800
03/03/2021 +2,10 / +2,65% 79,10 82,00 78,80 81,40 79,75 60,00 3.243.900
02/03/2021 -0,40 / -0,50% 79,70 80,00 79,20 79,30 79,45 58,45 2.346.000
01/03/2021 +0,10 / +0,13% 79,60 80,00 79,10 79,70 79,47 58,74 2.637.100
26/02/2021 -0,40 / -0,50% 79,50 81,00 79,20 79,60 79,89 58,67 2.922.300
25/02/2021 -0,40 / -0,50% 80,80 81,60 79,20 80,00 80,44 58,96 3.514.300
24/02/2021 -0,40 / -0,50% 80,80 81,80 79,40 80,40 80,69 59,26 2.540.500
23/02/2021 0,00 / 0,00% 80,80 80,90 80,10 80,80 80,53 59,55 2.783.800
22/02/2021 +0,50 / +0,62% 80,40 80,90 79,30 80,80 80,34 59,55 5.057.600
19/02/2021 -1,20 / -1,47% 81,50 82,40 80,00 80,30 81,40 59,19 5.895.100
18/02/2021 +0,50 / +0,62% 80,30 81,50 79,10 81,50 80,06 60,07 2.421.600
17/02/2021 +2,00 / +2,53% 80,90 81,20 78,90 81,00 79,99 59,70 2.634.600
09/02/2021 +1,30 / +1,67% 78,50 80,40 77,00 79,00 79,19 58,23 3.196.500
08/02/2021 -2,50 / -3,12% 80,00 80,00 76,00 77,70 77,55 57,27 3.280.600
05/02/2021 -1,30 / -1,60% 82,00 82,40 79,70 80,20 81,17 59,11 3.142.900
04/02/2021 -1,50 / -1,81% 83,00 83,50 80,80 81,50 82,35 60,07 3.441.400