• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 2:33:18 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
103,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,10%)
Tham chiếu
103,10
Mở cửa
103,10
Cao nhất
103,50
Thấp nhất
102,70
Khối lượng
2.604.800
KLTB 10 ngày
2.246.640
Cao nhất 52 tuần
144,80
Thấp nhất 52 tuần
60,00
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 9,17%
Sở hữu khác 90,83%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Bùi Thành Nhơn Chủ tịch HĐQT 317.341.074 21,62% 09/06/2021
CTCP Novagroup --- 290.038.915 19,76% 09/06/2021
CTCP Diamond Properties --- 155.039.896 10,56% 09/06/2021
Cao Thị Ngọc Sương --- 80.409.786 5,48% 09/06/2021
Bùi Cao Nhật Quân --- 45.709.597 4,63% 08/03/2021
Bùi Xuân Huy Tổng giám đốc 40.368.183 4,09% 08/03/2021
Nguyễn Hiếu Liêm --- 40.239.581 4,08% 21/01/2020
Thái Ngọc Quý --- 33.935.766 3,44% 16/05/2018
Nguyễn Như Pho --- 32.671.360 3,31% 27/03/2018
Lê Thanh Liêm --- 22.351.000 2,27% 16/05/2018
Credit Suisse AG, Singapore Branch --- 18.263.340 1,85% 27/03/2018
Hoàng Thu Châu Thành viên HĐQT 3.118.615 0,32% 09/03/2021
Công đoàn Cơ sở CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va --- 2.472.975 0,23% 19/04/2021
Trần Thị Thanh Vân --- 1.876.729 0,13% 31/12/2020
Lương Thị Thu Hương --- 783.060 0,08% 31/12/2018
Phan Lê Hòa --- 511.266 0,05% 31/12/2018
Citigroup Global Markets Ltd --- 379.550 0,04% 19/11/2020
Nguyễn Thị Xuân Dung --- 354.746 0,04% 25/03/2021
Lê Văn Hùng --- 153.939 0,02% 27/03/2018
Phan Thành Huy --- 89.973 0,01% 27/03/2018
Nguyễn Thành Tiên --- 79.135 0,01% 27/03/2018
Nguyễn Thị Minh Thanh --- 22.319 0,00% 31/12/2020
Bùi Phan Phú Lộc --- 8 0,00% 02/10/2019
Bùi Đạt Chương --- 5 0,00% 10/03/2020