• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
25 Tháng Mười 2021 6:34:03 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB : HOSE)
Cập nhật ngày 25/10/2021
3:04:59 CH
27,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,18%)
Tham chiếu
27,05
Mở cửa
26,80
Cao nhất
27,40
Thấp nhất
26,80
Khối lượng
5.936.900
KLTB 10 ngày
5.173.270
Cao nhất 52 tuần
32,85
Thấp nhất 52 tuần
18,35
5:28 CH OCB: Thông báo Quyết định của NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của OCB - HOSE
5:24 CH OCB: Điều lệ công ty sửa đổi - HOSE
18/10 OCB: Quyết định của NHNN về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Chi nhánh Khánh Hòa - HOSE
18/10 OCB: Thông báo nhận được đơn đề nghị chấm dứt HĐLĐ của Bà Nguyễn Thị Thúy - HOSE
08/10 OCB: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch 23 tháng 10 - HOSE
06/10 OCB: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên, địa điểm phòng giao dịch Vạn Mỹ - HOSE
05/10 OCB: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Nam Định - HOSE
04/10 OCB: Thông báo công văn của UBCKNN về việc đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của OCB - HOSE
24/09 OCB: Nghị quyết HĐQT về phương án xử lý cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 - HOSE
19/08 OCB: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Trảng Bom - HOSE
13/08 OCB: Báo cáo kết quả đợt phát phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
13/08 OCB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
27/07 OCB: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho CĐHH - HOSE
23/07 OCB: Quyết định của HĐQT về việc tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - HOSE
23/07 OCB: Quyết định của HĐQT về việc tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Trung Việt - HOSE
23/07 OCB: Quyết định của HĐQT về việc tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng - HOSE
21/07 OCB: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt DSCĐ nhận cổ tức bằng cổ phiếu - HOSE
21/07 OCB: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
16/07 OCB: Công văn của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
13/07 OCB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  1.186.100 20,60 -1,90%
ACB  5.200.400 31,25 -1,11%
BAB  34.400 21,50 -0,46%
BID  889.700 39,20 -0,25%
BVB  2.903.000 20,20 -1,46%
CTG  8.168.800 29,90 0,84%
EIB  122.300 23,15 -1,07%
EVF  744.000 17,40 0,58%
HDB  2.215.300 24,50 -0,20%
KLB  190.400 23,60 0,43%