• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,27 +6,89/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:34:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,27   +6,89/+0,56%  |   HNX-INDEX   307,69   +1,73/+0,57%  |   UPCOM-INDEX   93,33   +0,21/+0,23%  |   VN30   1.281,46   +8,75/+0,69%  |   HNX30   550,93   +5,12/+0,94%
25 Tháng Năm 2022 10:37:30 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (OIL : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/05/2022
10:35:00 SA
13,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+1,46%)
Tham chiếu
13,70
Mở cửa
13,90
Cao nhất
14,10
Thấp nhất
13,80
Khối lượng
609.000
KLTB 10 ngày
1.256.990
Cao nhất 52 tuần
22,30
Thấp nhất 52 tuần
11,10
Chỉ số trên:
Chỉ số dưới:
Chỉ số TB động:
 
Loại biểu đồ: Candlestick  OHLC  Mountain  Line  Dot