• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 2:40:22 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (OIL : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
13,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+2,96%)
Tham chiếu
13,50
Mở cửa
13,80
Cao nhất
14,00
Thấp nhất
13,50
Khối lượng
1.236.400
KLTB 10 ngày
1.167.280
Cao nhất 52 tuần
22,30
Thấp nhất 52 tuần
11,10
19/05 OIL: Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần của COMECO sở hữu tại PVOIL Trans - HNX
16/05 Ai sẽ mua nguyên lô 10% vốn PTT của OIL giá gấp 1,3 lần thị giá? - Vietnam Daily
13/05 OIL: Thông báo chào bán ra công chúng cổ phiếu của PVOIL sở hữu tại CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương - HNX
12/05 OIL: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - HNX
09/05 Giá dầu tăng cao, doanh nghiệp họ dầu khí lãi đậm trong quý 1/2022 - BizLive
02/05 OIL: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
02/05 OIL: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ) - HNX
30/04 OIL: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Thương nghiệp Cà Mau do Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP sở hữu ra công chúng - HNX
30/04 OIL: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty - HNX
29/04 OIL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
13/04 OIL: Lợi nhuận trước thuế quý I của PV OIL ước đạt 295 tỷ đồng, tăng trưởng 42,5% - VietNam Finance
07/04 OIL: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
05/04 OIL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
28/03 CMV: Sắp đấu giá công khai hơn 2,936 triệu cổ phiếu CMV - Vietnam+
22/03 OIL: Thay đổi nhân sự - HNX
22/03 Lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của 13 doanh nghiệp Dầu khí - Vietnam+
18/03 OIL: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 - HNX
18/03 OIL: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
18/03 OIL: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ) - HNX
17/03 PV OIL (OIL) sẽ đấu giá 2,9 triệu cổ phiếu Thương nghiệp Cà Mau (CMV) với giá tham chiếu 26.300 đồng/cổ phiếu - Đầu tư chứng khoán
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BSR  9.878.200 23,40 4,93%
PCN  0 4,10 0,00%
PLX  1.106.000 40,50 0,00%
PTX  0 0,30 0,00%
PVO  41.600 10,60 1,92%
TDG  568.600 7,23 0,14%