• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,94 -13,90/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,94   -13,90/-0,96%  |   HNX-INDEX   421,21   -24,13/-5,42%  |   UPCOM-INDEX   107,47   -1,89/-1,73%  |   VN30   1.477,06   -1,55/-0,10%  |   HNX30   738,74   -44,18/-5,64%
18 Tháng Giêng 2022 8:08:50 CH - Mở cửa
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (OIL : UPCOM)
Cập nhật ngày 18/01/2022
3:05:03 CH
19,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+2,59%)
Tham chiếu
19,30
Mở cửa
19,00
Cao nhất
20,50
Thấp nhất
19,00
Khối lượng
5.024.100
KLTB 10 ngày
4.299.970
Cao nhất 52 tuần
20,50
Thấp nhất 52 tuần
8,10
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Cao Hoài Dương
Thành viên HĐQT Nguyễn Mậu Dũng
Thành viên HĐQT Hạng Anh Minh
Thành viên HĐQT Đoàn Văn Nhuộm
Thành viên HĐQT Trần Hoài Nam
Thành viên HĐQT Lê Văn Nghĩa
Thành viên HĐQT Lê Ngọc Quang
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Đức Kện
Thành viên Ban kiểm soát Trần Thị Phượng
Thành viên Ban kiểm soát Phạm Thanh Sơn
Tổng giám đốc Đoàn Văn Nhuộm
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Trình
Phó Tổng giám đốc Vũ Hoài Lam
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Anh Toàn
Phó Tổng giám đốc Võ Khánh Hưng
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Tú
Kế toán trưởng Nguyễn Ngọc Ninh
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Tuấn Tú