• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.258,00 -0,85/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.258,00   -0,85/-0,07%  |   HNX-INDEX   303,65   +2,24/+0,74%  |   UPCOM-INDEX   93,23   +0,37/+0,40%  |   VN30   1.278,83   -2,61/-0,20%  |   HNX30   559,88   +5,36/+0,97%
10 Tháng Tám 2022 1:05:34 CH - Mở cửa
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (OIL : UPCOM)
Cập nhật ngày 10/08/2022
1:05:01 CH
13,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
13,30
Mở cửa
13,30
Cao nhất
13,40
Thấp nhất
13,00
Khối lượng
713.500
KLTB 10 ngày
1.414.840
Cao nhất 52 tuần
22,30
Thấp nhất 52 tuần
11,10
 
Gửi bình luận
 
Chúng tôi khuyến khích những bình luận theo hướng mở rộng hoặc bổ sung thông tin liên quan cho cổ phiếu. Chúng tôi sẽ khóa những bình luận có ngôn từ mang tính kích động hoặc bất nhã.