• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 6:10:08 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Tiên Phong (ORS : HOSE)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
16,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-1,23%)
Tham chiếu
16,30
Mở cửa
16,50
Cao nhất
16,70
Thấp nhất
16,10
Khối lượng
590.600
KLTB 10 ngày
1.221.630
Cao nhất 52 tuần
36,80
Thấp nhất 52 tuần
14,85
19/05 ORS: Thông báo thay đổi nhân sự - Phó Tổng Giám đốc kèm Quyết định của HĐQT - HOSE
19/05 ORS: Nghị quyết HĐQT kèm phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2022 - HOSE
12/05 ORS: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
06/05 ORS: Quyết định của HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lựa chọn đơn vị kiểm toán - HOSE
28/04 ORS: Thông báo công văn của UBCKNN về việc dừng xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của ORS - HOSE
20/04 BCG Land trước thềm IPO: lãi sau thuế năm 2021 tăng gấp 6 lần lên 660 tỷ, dư nợ trái phiếu hơn 5.600 tỷ đồng - Báo Tổ Quốc
18/04 ORS: Nghị quyết HĐQT về việc tạm hoãn triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho CĐHH - HOSE
15/04 ORS: Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán - HOSE
14/04 ORS: Điều chỉnh BCTC quý 1/2022 - HOSE
06/04 ORS: Nghị quyết HĐQT về việc cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu cho TPB - HOSE
05/04 ORS: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa - HOSE
04/04 ORS: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.000.000.000.000 VNĐ lên 2.000.000.000.0000 VNĐ - HOSE
04/04 ORS: Thông báo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận thành viên giao dịch đối với ORS - HOSE
31/03 ORS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Đắc Thông - HOSE
31/03 ORS: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung chi tiết liên quan đến việc triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho CĐHH để tăng vốn điều lệ - HOSE
23/03 ORS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Đắc Thông - HOSE
18/03 ORS: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành quyền mua cổ phần cho CĐHH để tăng vốn điều lệ - HOSE
14/03 ORS: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
14/03 ORS: Điều lệ tổ chức và hoạt động - HOSE
14/03 ORS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  44.400 24,00 -0,41%
AGR  587.100 12,70 0,40%
APG  1.489.400 9,50 0,53%
APS  1.530.500 20,40 0,49%
ART  1.359.800 6,30 -1,56%
BMS  69.600 12,90 0,78%
BSI  452.500 26,50 6,85%
BVS  305.000 21,90 1,86%
CSI  96.300 84,00 2,56%
CTS  801.300 21,30 0,47%