• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 925,47 +6,39/+0,70%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    925,47   +6,39/+0,70%  |   HNX-INDEX   135,34   +0,97/+0,73%  |   UPCOM-INDEX   62,85   +0,11/+0,18%  |   VN30   892,55   +5,87/+0,66%  |   HNX30   247,71   +1,41/+0,57%
31 Tháng Mười 2020 4:35:33 SA - Mở cửa
CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí (PAI : UPCOM)
Cập nhật ngày 30/10/2020
3:10:02 CH
9,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
9,50
Mở cửa
9,50
Cao nhất
9,50
Thấp nhất
9,50
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
9,70
Thấp nhất 52 tuần
9,50

Thông báo khi giá đạt: 9 9 9 ...
GIỚI THIỆU
Công ty là doanh nghiệp mới nhưng đã nhanh chóng vươn lên trở thành doanh nghiệp có uy tín trong ngành công nghệ, viễn thông và tự động hóa. Ngoài thế mạnh là đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, được ưu tiên thực hiện các dự án Công nghệ thông tin, Viễn thông và tự động hóa trong, thế mạnh thực sự của Công ty chính là tổ chức bộ máy quản trị, điều hành gọn nghẹ, không phân quyền qua nhiều cấp trung gian...
TÀI CHÍNH
Thị giá vốn 40,24 tỷ
Số cổ phần đang lưu hành 4,24 triệu
Cổ phiếu tự do 82650,00
EPS 535
P/E 17,76
Doanh thu (4 quý) 94,04 tỷ
Lợi nhuận (4 quý) 876,12 triệu
Tài sản (Quý gần nhất) 82,82 tỷ
ROE (4 quý) 6,51%
Beta (120 tuần) 0,00

23/09 PAI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
01/09 PAI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 - HNX
14/08 PAI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
23/07 PAI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 - HNX
22/07 PAI: Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty - HNX
26/05 PAI: Thay đổi nhân sự - HNX
23/04 PAI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
06/04 PAI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
20/03 PAI: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
12/03 PAI: Báo cáo tài chính năm 2019 - HNX
10/03 PAI: Ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
03/03 PAI: Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm, nội dung và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty - HNX
03/03 PAI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty PAIC - HNX
05/11 PAI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
04/11 PAI: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CMT  1.800 6,80 -2,86%
FPT  1.469.970 51,50 1,18%
HIG  500 10,40 4,00%
HPT  200 9,10 0,00%
SBD  0 10,00 0,00%
SGT  600 5,42 -0,37%
SRA  576.200 16,60 3,11%
SRB  600 1,00 11,11%
VLA  0 12,20 0,00%
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào về cổ phiếu này. Gửi bình luận