• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 7:26:38 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn PAN (PAN : HNX)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:02:10 CH
25,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,90 (+3,64%)
Tham chiếu
24,70
Mở cửa
24,70
Cao nhất
26,60
Thấp nhất
24,50
Khối lượng
2.445.400
KLTB 10 ngày
1.033.010
Cao nhất 52 tuần
37,00
Thấp nhất 52 tuần
17,20
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng
Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Trà My
Thành viên HĐQT Phạm Viết Muôn
Thành viên HĐQT Hà Thị Thanh Vân
Thành viên HĐQT Michael Sng Beng Hock
Thành viên HĐQT Nguyễn Duy Khánh
Thành viên HĐQT Nguyễn Vũ Thùy Hương
Thành viên HĐQT Manabu Ueda
Thành viên HĐQT Đặng Kim Sơn
Trưởng ban kiểm toán nội bộ Phạm Viết Muôn
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Nguyễn Vũ Thùy Hương
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Đặng Kim Sơn
Tổng giám đốc Nguyễn Thị Trà My
Giám đốc Nguyễn Việt Hùng
Kế toán trưởng Văn Thị Ngọc Ánh
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Anh Tuấn