• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,71 +3,88/+0,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,71   +3,88/+0,31%  |   HNX-INDEX   302,88   +1,10/+0,36%  |   UPCOM-INDEX   83,87   -0,50/-0,59%  |   VN30   1.403,96   +2,43/+0,17%  |   HNX30   475,20   +5,02/+1,07%
27 Tháng Bảy 2021 6:00:18 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn PAN (PAN : HNX)
Cập nhật ngày 26/07/2021
3:03:22 CH
26,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,20 (+4,69%)
Tham chiếu
25,60
Mở cửa
25,60
Cao nhất
26,90
Thấp nhất
25,00
Khối lượng
2.433.400
KLTB 10 ngày
977.060
Cao nhất 52 tuần
37,00
Thấp nhất 52 tuần
17,20
PAN - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
15/07/2021 CTCP CSC Việt Nam --- Đăng ký mua 3.000.000 Biểu đồ
15/07/2021 Nguyễn Thị Trà My Tổng giám đốc Đăng ký bán 2.768.000 Biểu đồ
13/05/2021 CTCP PAN FARM --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
17/03/2021 Công ty TNHH Đầu tư NDH Việt Nam --- Mua 4.025.875 Biểu đồ
17/03/2021 Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch HĐQT Bán 4.025.875 Biểu đồ
10/03/2021 Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 4.025.875 Biểu đồ
10/03/2021 Công ty TNHH Đầu tư NDH Việt Nam --- Đăng ký mua 4.025.875 Biểu đồ
31/12/2020 CTCP Tập đoàn PAN --- Đăng ký mua 64.000 Biểu đồ
21/12/2020 CTCP Chứng khoán SSI --- Bán 1.122.550 Biểu đồ
21/12/2020 Quỹ Đầu tư thành viên SSI --- Bán 298.436 Biểu đồ
18/12/2020 Quỹ Đầu tư thành viên SSI --- Đăng ký bán 298.436 Biểu đồ
18/12/2020 CTCP Chứng khoán SSI --- Đăng ký bán 1.122.550 Biểu đồ
08/12/2020 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Bán 1.610.260 Biểu đồ
18/09/2020 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Bán 86.660 Biểu đồ
28/08/2020 CTCP Tập đoàn PAN --- Mua 115.000 Biểu đồ
11/08/2020 CTCP Tập đoàn PAN --- Đăng ký mua 115.000 Biểu đồ
02/06/2020 Quỹ Đầu tư thành viên SSI --- Bán 37.000 Biểu đồ
01/06/2020 Quỹ Đầu tư thành viên SSI --- Đăng ký bán 37.000 Biểu đồ
29/04/2020 CTCP Tập đoàn PAN --- Mua 7.215.830 Biểu đồ
02/04/2020 CTCP Tập đoàn PAN --- Đăng ký mua 21.600.000 Biểu đồ