• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 9:02:31 CH - Mở cửa
CTCP Bao bì dầu khí Việt Nam (PBP : HNX)
Cập nhật ngày 30/09/2022
3:05:05 CH
25,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,79%)
Tham chiếu
25,40
Mở cửa
23,60
Cao nhất
25,20
Thấp nhất
23,10
Khối lượng
33.700
KLTB 10 ngày
102.080
Cao nhất 52 tuần
48,90
Thấp nhất 52 tuần
8,80
30/09 PBP: Về việc mua bán giữa PPC và PVCFC - HNX
30/08 PBP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
24/08 PBP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 - HNX
16/08 PBP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 - HNX
02/08 PBP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
21/07 PBP: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
18/07 PBP: Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 - HNX
27/04 PBP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
22/04 PBP: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
13/04 PBP: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
31/03 PBP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
28/03 PBP: Phạm Duy Khánh không còn là cổ đông lớn - HNX
28/03 PBP: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
15/03 PBP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
10/03 PBP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Liên - HNX
07/03 PBP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
04/03 PBP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Duy Khánh - HNX
25/02 PBP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Duy Khánh - HNX
23/02 PBP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Duy Khánh - HNX
17/02 PBP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Duy Khánh - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BAL  0 7,30 0,00%
BBH  0 17,10 0,00%
BBS  0 11,10 0,00%
BPC  0 10,80 0,00%
BTG  0 8,50 0,00%
BXH  3.000 13,90 -9,74%
DPC  0 19,90 0,00%
HBD  0 14,50 0,00%
HKP  0 31,20 0,00%
HPB  0 19,80 0,00%