• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 10:18:30 CH - Mở cửa
CTCP Bao bì dầu khí Việt Nam (PBP : HNX)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:02:10 CH
8,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
8,80
Mở cửa
8,80
Cao nhất
8,80
Thấp nhất
8,80
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
580
Cao nhất 52 tuần
11,00
Thấp nhất 52 tuần
5,90
23/07 PBP: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
06/07 PBP: Báo cáo thực hiện Kết luận Kiểm toán Nhà nước - HNX
30/06 PBP: Thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước - HNX
28/06 PBP: Công bố thông tin đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
24/06 PBP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
21/06 PBP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 - HNX
06/05 PBP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
31/03 PBP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
23/03 PBP: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
17/03 PBP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
15/03 PBP: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Cao Khải Hoàn - HNX
15/03 PBP: Phùng Văn Phát không còn là cổ đông lớn - HNX
15/03 PBP: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Hữu Kiệm - HNX
09/03 PBP: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
03/03 PBP: Thông báo ngày chốt danh sách đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
05/02 PBP: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - HNX
01/02 PBP: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
25/01 PBP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
21/01 PBP: Báo cáo tài chính quý 4/2020 - HNX
18/12 PBP: Nghị quyết HĐQT - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BAL  0 9,10 0,00%
BBH  0 7,90 0,00%
BBS  0 10,60 0,00%
BPC  0 9,50 0,00%
BTG  0 5,80 0,00%
BXH  0 12,00 0,00%
DAP  0 37,20 0,00%
DPC  700 20,10 0,50%
HBD  0 15,40 0,00%
HKP  0 21,00 0,00%