• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.399,11 +3,58/+0,26%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.399,11   +3,58/+0,26%  |   HNX-INDEX   387,58   +2,71/+0,70%  |   UPCOM-INDEX   99,51   +0,14/+0,14%  |   VN30   1.512,55   +2,06/+0,14%  |   HNX30   608,45   -0,61/-0,10%
19 Tháng Mười 2021 12:06:42 CH - Mở cửa
CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí (PBT : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/10/2021
11:30:06 SA
9,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
9,60
Mở cửa
9,60
Cao nhất
9,60
Thấp nhất
9,60
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
12,90
Thấp nhất 52 tuần
7,40
01/10 PBT: Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan - HNX
14/08 PBT: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét - HNX
13/08 PBT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
30/07 PBT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
29/07 PBT: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát - HNX
29/07 PBT: Điều lệ Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí - HNX
28/07 PBT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 - HNX
20/07 PBT: Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan - HNX
20/07 PBT: Thay đổi nhân sự - HNX
19/07 PBT: Thay đổi nhân sự - HNX
16/07 PBT: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
13/07 PBT: Ký hợp đồng kiểm toán 2021 - HNX
13/07 PBT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
07/07 PBT: Về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan - HNX
01/07 PBT: Chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan - HNX
30/06 PBT: Chấp thuận chủ trương ký kết các phụ lục Hợp đồng giữa Công ty với người có liên quan - HNX
18/06 PBT: Về việc chấp thuận chủ trương ký kết Phụ lục hợp đồng với người có liên quan - HNX
15/06 PBT: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
08/06 PBT: Thông báo về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
04/06 PBT: Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng giữa Công ty và người có liên quan - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BAL  0 9,00 0,00%
BBH  0 7,90 0,00%
BBS  900 11,70 -1,68%
BPC  1.100 12,00 -0,83%
BTG  0 5,10 0,00%
BXH  0 11,00 0,00%
DAP  200 39,00 -9,93%
DPC  200 23,00 0,00%
HBD  600 16,50 3,13%
HKP  0 23,00 0,00%