• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
29 Tháng Bảy 2021 9:52:01 CH - Mở cửa
CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc (PCN : UPCOM)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:06 CH
3,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
3,50
Mở cửa
3,50
Cao nhất
3,50
Thấp nhất
3,50
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
120
Cao nhất 52 tuần
5,30
Thấp nhất 52 tuần
1,70
26/07 PCN: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
21/07 PCN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
05/07 PCN: Thay đổi người công bố thông tin - HNX
22/06 PCN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
18/06 PCN: Thay đổi người công bố thông tin - HNX
15/06 PCN: Thay đổi lý do hạn chế giao dịch - HNX
10/06 PCN: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
26/05 PCN: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
22/05 PCN: Thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán - HNX
13/08 PCN: Thay đổi người công bố thông tin - HNX
12/08 PCN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
06/08 PCN: Thay đổi nhân sự - HNX
05/08 PCN: Thay đổi nhân sự - HNX
23/04 PCN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
15/04 PCN: Thay đổi nhân sự - HNX
13/04 PCN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
01/04 PCN: Báo cáo tài chính năm 2019 - HNX
01/04 PCN: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
10/03 PCN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
19/02 PCN: Thay đổi nhân sự - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BSR  10.698.600 19,30 2,12%
OIL  775.900 12,70 0,79%
PLX  1.719.000 51,00 0,99%
PVO  16.900 6,10 1,67%
TDG  606.800 4,03 0,75%