• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.493,03 -7,78/-0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:56 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.493,03   -7,78/-0,52%  |   HNX-INDEX   458,63   -1,04/-0,23%  |   UPCOM-INDEX   114,34   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.566,55   -5,91/-0,38%  |   HNX30   764,80   -3,86/-0,50%
27 Tháng Mười Một 2021 10:03:49 CH - Mở cửa
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR : HOSE)
Cập nhật ngày 26/11/2021
3:01:43 CH
95,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,60 (+1,70%)
Tham chiếu
94,20
Mở cửa
94,90
Cao nhất
96,50
Thấp nhất
94,90
Khối lượng
5.598.900
KLTB 10 ngày
4.308.150
Cao nhất 52 tuần
99,70
Thấp nhất 52 tuần
40,10
PDR - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
18/11/2021 Cổ Thị Thanh Liên --- Mua 31.200 Biểu đồ
18/11/2021 Lê Như Đức --- Mua 109.300 Biểu đồ
18/11/2021 Bùi Quang Anh Vũ Tổng giám đốc Mua 1.783.600 Biểu đồ
18/11/2021 Nguyễn Tấn Danh Thành viên HĐQT Mua 300.000 Biểu đồ
18/11/2021 Lê Quang Phúc Thành viên HĐQT Mua 600.000 Biểu đồ
18/11/2021 Nguyễn Đình Trí Phó Tổng giám đốc Mua 80.000 Biểu đồ
18/11/2021 Dương Hồng Cẩm Phó Tổng giám đốc Mua 80.000 Biểu đồ
18/11/2021 Trần Thị Hường Phó Chủ tịch HĐQT Mua 1.039.700 Biểu đồ
18/11/2021 Nguyễn Thanh Thảo Phó tổng giám đốc tài chính Đăng ký bán 4.800 Biểu đồ
18/11/2021 Nguyễn Thanh Thảo Phó tổng giám đốc tài chính Mua 130.000 Biểu đồ
17/11/2021 Đoàn Viết Đại Từ Thành viên HĐQT Mua 100.000 Biểu đồ
16/11/2021 Lê Quang Phúc Thành viên HĐQT Đăng ký mua 600.000 Biểu đồ
16/11/2021 Nguyễn Văn Dũng --- Mua 5.000 Biểu đồ
16/11/2021 Trần Thị Hoài An --- Mua 143.000 Biểu đồ
15/11/2021 Bùi Quang Anh Vũ Tổng giám đốc Đăng ký mua 1.783.600 Biểu đồ
15/11/2021 Nguyễn Văn Dũng --- Đăng ký mua 5.000 Biểu đồ
15/11/2021 Nguyễn Thanh Thảo Phó tổng giám đốc tài chính Đăng ký mua 130.000 Biểu đồ
15/11/2021 Dương Hồng Cẩm Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 80.000 Biểu đồ
15/11/2021 Nguyễn Đình Trí Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 80.000 Biểu đồ
12/11/2021 Trần Thị Hường Phó Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 1.039.700 Biểu đồ