• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.493,03 -7,78/-0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:56 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.493,03   -7,78/-0,52%  |   HNX-INDEX   458,63   -1,04/-0,23%  |   UPCOM-INDEX   114,34   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.566,55   -5,91/-0,38%  |   HNX30   764,80   -3,86/-0,50%
27 Tháng Mười Một 2021 8:50:27 CH - Mở cửa
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR : HOSE)
Cập nhật ngày 26/11/2021
3:01:43 CH
95,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,60 (+1,70%)
Tham chiếu
94,20
Mở cửa
94,90
Cao nhất
96,50
Thấp nhất
94,90
Khối lượng
5.598.900
KLTB 10 ngày
4.308.150
Cao nhất 52 tuần
99,70
Thấp nhất 52 tuần
40,10
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 3,80%
Sở hữu khác 96,20%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Văn Đạt Chủ tịch HĐQT 297.690.510 60,41% 19/11/2021
Nguyễn Thị Minh Thư --- 4.385.553 0,90% 30/06/2021
Vietnam Enterprise Investments Ltd --- 4.188.556 1,06% 29/04/2020
Nguyễn Thanh Hải --- 3.703.040 0,93% 10/01/2020
Nguyễn Tấn Danh Thành viên HĐQT 2.492.775 0,51% 24/11/2021
Bùi Quang Anh Vũ Tổng giám đốc 2.355.911 0,48% 22/11/2021
Trần Thị Hường Phó Chủ tịch HĐQT 1.997.208 0,41% 19/11/2021
Nguyễn Thị Mỹ Duyên --- 1.671.548 0,42% 29/04/2020
Lê Quang Phúc Thành viên HĐQT 1.148.192 0,23% 22/11/2021
Nguyễn Tấn Thành --- 1.000.000 0,25% 29/04/2020
Nguyễn Thụy Hiền Triết --- 1.000.000 0,25% 29/04/2020
Đoàn Viết Đại Từ Thành viên HĐQT 871.690 0,18% 22/11/2021
Nguyễn Hữu Lễ --- 453.976 0,11% 29/11/2019
Trần Thị Hoài An --- 143.000 0,03% 19/11/2021
Nguyễn Thanh Thảo Phó tổng giám đốc tài chính 134.822 0,03% 19/11/2021
Lê Như Đức --- 109.300 0,02% 22/11/2021
Nguyễn Thị Kim Cương --- 88.595 0,02% 30/06/2021
Nguyễn Đình Trí Phó Tổng giám đốc 80.000 0,02% 22/11/2021
Dương Hồng Cẩm Phó Tổng giám đốc 80.000 0,02% 22/11/2021
Cổ Thị Thanh Liên --- 31.200 0,01% 22/11/2021
Phan Huy Hân --- 10.000 0,00% 19/11/2021
Nguyễn Văn Dũng --- 5.000 0,00% 19/11/2021
Phạm Trọng Hòa --- 4.758 0,00% 31/12/2020
Trần Trọng Gia Vinh Thành viên HĐQT 856 0,00% 30/06/2021
Phan Tôn Ngọc Tiến --- 138 0,00% 30/06/2018
Nguyễn Thị Bích Liên --- 108 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Thị Xuân Hạnh --- 51 0,00% 13/07/2021
Nguyễn Thị Thu Nguyệt --- 11 0,00% 07/09/2020
Ngô Thị Minh Hương --- 6 0,00% 30/06/2021