• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
25 Tháng Mười 2021 5:30:12 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGB : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/10/2021
3:00:10 CH
23,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,00 (-4,12%)
Tham chiếu
24,30
Mở cửa
23,60
Cao nhất
24,30
Thấp nhất
22,90
Khối lượng
450.200
KLTB 10 ngày
244.700
Cao nhất 52 tuần
33,00
Thấp nhất 52 tuần
10,60
22/10 PGB: PGBank báo lãi 9 tháng gấp đôi cùng kỳ nhờ chi phí dự phòng giảm - Người đồng hành
21/10 PGB: Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021 và giải trình chênh lệch lợi nhuận - HNX
10/09 PGB: Thông báo phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 - HNX
10/09 PGB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
24/08 PGB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
14/08 PGB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
21/07 PGB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HNX
21/07 PGB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
19/07 PGB: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 và giải trình chênh lệch lợi nhuận - HNX
16/07 PGB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
14/07 PGB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
02/07 PGB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
29/06 PGB: Ký hợp đồng kiểm toán - HNX
25/06 PGB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
11/06 PGB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
28/05 PGB: Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 - HNX
20/05 PGB: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
18/05 PGB: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HNX
12/05 PGB: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HNX
12/05 PGB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  1.186.100 20,60 -1,90%
ACB  5.200.400 31,25 -1,11%
BAB  34.400 21,50 -0,46%
BID  889.700 39,20 -0,25%
BVB  2.903.000 20,20 -1,46%
CTG  8.168.800 29,90 0,84%
EIB  122.300 23,15 -1,07%
EVF  744.000 17,40 0,58%
HDB  2.215.300 24,50 -0,20%
KLB  190.400 23,60 0,43%