• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
08 Tháng Mười Hai 2021 2:07:04 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGB : UPCOM)
Cập nhật ngày 07/12/2021
3:05:00 CH
34,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,20 (+3,56%)
Tham chiếu
33,70
Mở cửa
33,70
Cao nhất
34,90
Thấp nhất
32,00
Khối lượng
408.953
KLTB 10 ngày
372.330
Cao nhất 52 tuần
40,90
Thấp nhất 52 tuần
10,60
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
07/12/2021 +1,20/+3,56% 33,70 34,90 32,00 34,90 33,20 34,90 408.953
06/12/2021 -3,00/-8,45% 30,40 35,90 30,40 32,50 33,70 32,50 325.591
03/12/2021 -2,20/-5,87% 37,10 37,50 34,10 35,30 35,50 35,30 445.632
02/12/2021 -0,40/-1,06% 37,60 38,90 36,90 37,20 37,45 37,20 213.407
01/12/2021 +0,20/+0,53% 37,20 38,40 37,20 37,70 37,60 37,70 273.677
30/11/2021 +0,70/+1,92% 37,00 40,00 36,50 37,20 37,50 37,20 551.585
29/11/2021 -0,50/-1,33% 34,20 37,80 34,20 37,00 36,50 37,00 326.612
26/11/2021 +0,10/+0,27% 37,40 37,90 37,00 37,20 37,50 37,20 360.151
25/11/2021 +1,20/+3,31% 36,00 38,00 36,00 37,50 37,10 37,50 458.700
24/11/2021 +1,80/+5,22% 35,20 37,80 35,20 36,30 36,30 36,30 389.200
23/11/2021 +0,50/+1,40% 35,00 36,40 33,00 36,30 34,50 36,30 453.200
22/11/2021 -2,90/-7,65% 37,70 37,70 34,10 35,00 35,80 35,00 630.600
19/11/2021 +1,90/+5,31% 39,00 40,90 35,80 37,70 37,90 37,70 1.264.000
18/11/2021 +4,60/+14,70% 35,50 35,90 34,50 35,90 35,80 35,90 505.800
17/11/2021 +4,20/+14,89% 28,20 32,40 28,20 32,40 31,30 32,40 1.775.200
16/11/2021 +0,40/+1,42% 28,10 28,50 27,80 28,50 28,20 28,50 540.000
15/11/2021 +0,30/+1,08% 27,80 29,00 27,80 28,20 28,10 28,20 500.000
12/11/2021 -0,20/-0,71% 28,00 28,10 27,30 27,90 27,90 27,90 312.200
11/11/2021 +1,40/+5,26% 27,10 28,80 27,10 28,00 28,10 28,00 531.300
10/11/2021 +1,30/+5,06% 25,90 27,70 25,70 27,00 26,60 27,00 860.600