• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,94 -13,90/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,94   -13,90/-0,96%  |   HNX-INDEX   421,21   -24,13/-5,42%  |   UPCOM-INDEX   107,47   -1,89/-1,73%  |   VN30   1.477,06   -1,55/-0,10%  |   HNX30   738,74   -44,18/-5,64%
19 Tháng Giêng 2022 2:41:30 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (PGC : HOSE)
Cập nhật ngày 18/01/2022
3:05:03 CH
22,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
22,10
Mở cửa
22,20
Cao nhất
22,30
Thấp nhất
22,00
Khối lượng
109.400
KLTB 10 ngày
72.990
Cao nhất 52 tuần
32,40
Thấp nhất 52 tuần
15,70
10/01 PGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) - HOSE
07/12 PGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ MB Capital - HOSE
07/12 PGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ MB Capital - HOSE
07/12 PGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) - HOSE
07/12 PGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) - HOSE
01/12 PGC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 - HOSE
29/11 PGC: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi Tổng Giám đốc - HOSE
11/11 PGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Huyền - HOSE
11/11 PGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Khắc Trí - HOSE
10/11 PGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Doãn Duy Đạo - HOSE
08/11 PGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ MB Capital - HOSE
08/11 PGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) - HOSE
08/11 PGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) - HOSE
05/11 PGC: Giải trình biến động lợi nhuận quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
18/10 PGC: Giải trình biến động lợi nhuận quý 4.2020 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
08/10 PGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Huyền - HOSE
07/10 PGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Khắc Trí - HOSE
07/10 PGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Doãn Duy Đạo - HOSE
06/10 Giá LNG lên kỷ lục, doanh nghiệp ngành khí có thực sự hưởng lợi? - Người đồng hành
04/10 PGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Japan Asia MB Capital - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ASP  460.700 12,60 -5,97%
CNG  153.600 29,30 -1,01%
GAS  931.200 107,00 2,29%
HFC  100 11,10 -3,48%
MTG  2.400 7,00 -12,50%
PCG  90.800 8,70 -7,45%
PEG  0 9,90 0,00%
PGD  3.900 30,40 0,33%
PGS  42.500 23,30 0,87%