• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.241,81 -8,76/-0,70%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.241,81   -8,76/-0,70%  |   HNX-INDEX   279,86   -1,23/-0,44%  |   UPCOM-INDEX   80,85   -0,33/-0,41%  |   VN30   1.340,73   -3,91/-0,29%  |   HNX30   416,96   -2,84/-0,68%
07 Tháng Năm 2021 8:37:45 CH - Mở cửa
CTCP Cao su Phước Hòa (PHR : HOSE)
Cập nhật ngày 07/05/2021
2:53:50 CH
50,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,20 (-2,34%)
Tham chiếu
51,20
Mở cửa
51,00
Cao nhất
51,00
Thấp nhất
49,85
Khối lượng
648.100
KLTB 10 ngày
620.760
Cao nhất 52 tuần
72,00
Thấp nhất 52 tuần
42,90
06/05 Giá bán và sản lượng cùng tăng, nhiều doanh nghiệp cao su thiên nhiên thắng lớn quý I - Người đồng hành
06/05 Giá bán và sản lượng cùng tăng, nhiều doanh nghiệp cao su thiên nhiên thắng lớn quý I - Người đồng hành
18/03 PHR: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
04/03 PHR: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
24/02 Hàng loạt doanh nghiệp niêm yết tự tin về năm 2021, đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số - BizLive
05/02 PHR: Thư mời và link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
02/02 PHR: Nghị quyết HĐQT phiên họp HĐQT quý 1/2021 - HOSE
01/02 PHR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Thanh Tùng - HOSE
26/01 PHR: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 - HOSE
21/01 PHR: Cao su Phước Hòa lãi gần 400 tỷ trong quý IV, bán hết chứng khoán kinh doanh - Người đồng hành
19/01 PHR: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
14/01 PHR: Cao su Phước Hòa lãi trước thuế công ty mẹ tăng gấp đôi trong năm 2020 - BizLive
13/01 SSI Research ước tính lợi nhuận quý IV/2020 của 27 doanh nghiệp - Người đồng hành
12/01 PHR: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
29/12 PHR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Võ Thanh Tùng - HOSE
28/12 PHR: Cao su mẹ Phước Hòa ước lợi nhuận 1.149 tỷ đồng, tăng 115% - Người đồng hành
16/12 PHR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Võ Thanh Tùng - HOSE
02/12 PHR: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt - HOSE
24/11 PHR: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt - HOSE
11/11 PHR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Võ Thanh Tùng - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAA  4.942.500 15,35 -3,15%
ABS  3.900 52,40 0,00%
APC  67.800 23,00 2,00%
APH  1.097.200 54,00 0,75%
APP  5.800 6,90 -1,43%
BRC  6.200 12,40 -0,80%
BRR  9.700 14,90 14,62%
BVN  0 17,00 0,00%
CSV  98.900 27,50 -1,08%
DAG  289.700 6,00 -1,64%