• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 10:22:15 CH - Mở cửa
CTCP Cao su Phước Hòa (PHR : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
55,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+1,29%)
Tham chiếu
54,30
Mở cửa
54,50
Cao nhất
55,70
Thấp nhất
54,30
Khối lượng
760.000
KLTB 10 ngày
503.720
Cao nhất 52 tuần
72,00
Thấp nhất 52 tuần
47,10
12/10 PHR: Lợi nhuận 9 tháng công ty mẹ giảm 77% - VietNam Finance
28/07 Doanh nghiệp cao su thiên nhiên tiếp tục lãi lớn quý II nhờ giá bán tăng mạnh - Người đồng hành
24/07 PHR: Cao su Phước Hòa đặt kế hoạch lợi nhuận quý III chỉ 10 tỷ đồng, giảm 94% cùng kỳ - Người đồng hành
23/07 PHR: Nghị quyết HĐQT số 19 ngày 23/07/2021 - HOSE
19/07 Doanh nghiệp thép, chứng khoán, thủy điện báo lãi gấp nhiều lần cùng kỳ - Người đồng hành
19/07 PHR: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
13/07 PHR: Không còn nguồn thu đền bù đất, lợi nhuận công ty mẹ PHR quý II giảm 86% - Người đồng hành
05/07 SSI Research ước tính lợi nhuận quý II của 31 doanh nghiệp - Người đồng hành
29/06 PHR: Điều lệ tổ chức và hoạt động - HOSE
29/06 PHR: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
29/06 PHR: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
29/06 PHR: Quy chế hoạt động của BKS - HOSE
28/06 PHR: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 - HOSE
25/06 PHR: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
16/06 PHR: Ông Mai Hữu Tín vào HĐQT Cao su Phước Hòa - Người đồng hành
15/06 PHR: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
25/05 PHR: Thư mời họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
24/05 PHR: Cao su Phước Hòa chia cổ tức kỷ lục 45% - Người đồng hành
21/05 PHR: Nghị quyết HĐQT về việc thống nhất nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
06/05 Giá bán và sản lượng cùng tăng, nhiều doanh nghiệp cao su thiên nhiên thắng lớn quý I - Người đồng hành
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAA  5.276.900 16,35 -1,21%
ABS  850.100 20,70 0,00%
APC  17.900 23,00 0,00%
APH  2.602.400 42,00 0,36%
APP  48.900 11,70 -0,85%
BRC  10.600 16,40 5,13%
BRR  48.800 24,00 14,83%
BVN  0 10,30 0,00%
CSV  686.600 50,50 -1,56%
DAG  313.700 6,17 -0,80%