• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.465,30 +22,51/+1,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.465,30   +22,51/+1,56%  |   HNX-INDEX   411,80   +2,49/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   109,67   +1,83/+1,70%  |   VN30   1.492,81   +10,26/+0,69%  |   HNX30   737,59   +16,22/+2,25%
20 Tháng Giêng 2022 3:44:44 CH - Mở cửa
CTCP Cao su Phước Hòa (PHR : HOSE)
Cập nhật ngày 20/01/2022
3:05:03 CH
81,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,80 (+3,54%)
Tham chiếu
79,10
Mở cửa
80,00
Cao nhất
82,70
Thấp nhất
79,50
Khối lượng
1.050.800
KLTB 10 ngày
729.780
Cao nhất 52 tuần
85,00
Thấp nhất 52 tuần
47,10
Tiêu đề Ngày Nguồn Ngôn ngữ Loại Số trang
Báo cáo cập nhật PHR - Nắm Giữ 14/05/2020 VCBS Tiếng Việt 5
Báo cáo cập nhật PHR - THEO DÕI 04/04/2019 HSBC Tiếng Việt 9
Báo cáo cập nhật cổ phiếu PHR - Khuyến nghị Nắm giữ 27/07/2018 MB Securities Tiếng Việt 13
Báo cáo cập nhật cổ phiếu PHR - Khuyến nghị Tăng tỷ trọng 01/02/2018 KIS Tiếng Việt 11
Báo cáo cập nhật cổ phiếu PHR - Khuyến nghị OUTPERFORM 04/08/2017 Bao Viet Securities Tiếng Việt 9
Báo cáo cập nhật CTCP Cao su Phước Hòa_Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG 14/12/2016 Phu Hung Securities Tiếng Việt 6
Báo cáo phân tích CTCP Cao su Phước Hòa 16/11/2016 KIS Tiếng Việt 12
Báo cáo phân tích CTCP Cao su Phước Hòa 14/11/2016 MB Securities Tiếng Việt 14
Báo cáo phân tích CTCP Cao su Phước Hòa_Khuyến nghị MUA 03/11/2016 DAINAM Securities Tiếng Việt 17
Báo cáo phân tích CTCP Cao su Phước Hòa 12/04/2016 BSC Tiếng Việt 2
Báo cáo phân tích CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 14/03/2016 VPBank Securities Tiếng Việt 3
Phuoc Hoa Rubber JSC Report 11/03/2016 VPBank Securities Tiếng Anh 3
Báo cáo phân tích Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 11/03/2016 VPBank Securities Tiếng Việt 3
Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company Report 18/08/2015 VPBank Securities Tiếng Anh 3
Báo cáo phân tích CTCP Cao su Phước Hòa 18/08/2015 VPBank Securities Tiếng Việt 3
Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company Report 18/05/2015 VPBank Securities Tiếng Anh 3
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 18/05/2015 VPBank Securities Tiếng Việt 3
Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company Report_ BUY 20/03/2015 VPBank Securities Tiếng Anh 14
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa_Khuyến nghị MUA 20/03/2015 VPBank Securities Tiếng Việt 14
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa_Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG 16/03/2015 Phu Hung Securities Tiếng Việt 5