• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.484,84 -8,19/-0,55%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.484,84   -8,19/-0,55%  |   HNX-INDEX   460,58   +1,96/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   114,06   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.553,04   -13,51/-0,86%  |   HNX30   767,24   +2,44/+0,32%
30 Tháng Mười Một 2021 7:57:49 SA - Mở cửa
CTCP Cao su Phước Hòa (PHR : HOSE)
Cập nhật ngày 29/11/2021
3:05:00 CH
70,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,42%)
Tham chiếu
70,70
Mở cửa
68,50
Cao nhất
70,70
Thấp nhất
68,30
Khối lượng
745.200
KLTB 10 ngày
1.061.730
Cao nhất 52 tuần
80,10
Thấp nhất 52 tuần
47,10
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
29/11/2021 -0,30/-0,42% 68,50 70,70 68,30 70,40 69,40 70,40 745.200
26/11/2021 -0,80/-1,12% 71,90 71,90 69,00 70,70 70,37 70,70 1.054.100
25/11/2021 +0,40/+0,56% 72,60 72,70 70,70 71,50 71,68 71,50 860.700
24/11/2021 +2,00/+2,89% 70,00 72,20 69,80 71,10 70,85 71,10 1.259.100
23/11/2021 +0,30/+0,44% 66,70 69,90 66,00 69,10 67,53 69,10 929.000
22/11/2021 -5,10/-6,90% 72,00 73,50 68,80 68,80 70,07 68,80 1.243.600
19/11/2021 -3,40/-4,40% 77,30 78,00 71,90 73,90 74,89 73,90 1.127.600
18/11/2021 +2,40/+3,20% 76,90 80,10 76,50 77,30 78,29 77,30 685.300
17/11/2021 +4,90/+7,00% 70,80 74,90 70,00 74,90 72,65 74,90 1.573.700
16/11/2021 -0,20/-0,28% 69,90 71,00 68,20 70,00 69,45 70,00 1.254.000
15/11/2021 +0,80/+1,15% 69,40 72,00 68,80 70,20 70,14 70,20 1.070.600
12/11/2021 -0,70/-1,00% 70,20 70,30 68,60 69,40 69,48 69,40 1.137.100
11/11/2021 -1,90/-2,64% 72,00 72,20 70,10 70,10 71,28 70,10 843.500
10/11/2021 +1,80/+2,56% 70,00 72,50 69,50 72,00 71,42 72,00 1.090.300
09/11/2021 +1,90/+2,78% 68,30 70,20 67,50 70,20 68,89 70,20 1.368.400
08/11/2021 0,00 / 0,00% 68,00 70,50 67,50 68,30 68,63 68,30 1.846.800
05/11/2021 +2,00/+3,02% 66,90 68,80 66,30 68,30 68,06 68,30 1.533.600
04/11/2021 +2,80/+4,41% 63,50 66,80 62,20 66,30 65,27 66,30 1.812.200
03/11/2021 +0,90/+1,44% 63,00 66,20 62,30 63,50 64,09 63,50 2.862.400
02/11/2021 +3,10/+5,21% 59,30 62,60 59,20 62,60 61,27 62,60 1.381.900