• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.465,30 +22,51/+1,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.465,30   +22,51/+1,56%  |   HNX-INDEX   411,80   +2,49/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   109,67   +1,83/+1,70%  |   VN30   1.492,81   +10,26/+0,69%  |   HNX30   737,59   +16,22/+2,25%
20 Tháng Giêng 2022 3:33:24 CH - Mở cửa
CTCP Cao su Phước Hòa (PHR : HOSE)
Cập nhật ngày 20/01/2022
3:05:03 CH
81,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,80 (+3,54%)
Tham chiếu
79,10
Mở cửa
80,00
Cao nhất
82,70
Thấp nhất
79,50
Khối lượng
1.050.800
KLTB 10 ngày
729.780
Cao nhất 52 tuần
85,00
Thấp nhất 52 tuần
47,10
PHR - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
12/12/2021 Huỳnh Kim Nhựt Chủ tịch HĐQT Bán 40.000 Biểu đồ
15/11/2021 Huỳnh Kim Nhựt Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 40.000 Biểu đồ
30/01/2021 Võ Thanh Tùng Phó Tổng giám đốc Mua 0 Biểu đồ
04/01/2021 Võ Thanh Tùng Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 20.000 Biểu đồ
17/12/2020 Võ Thanh Tùng Phó Tổng giám đốc Bán 5.000 Biểu đồ
18/11/2020 Võ Thanh Tùng Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 5.000 Biểu đồ
31/07/2020 VOF Investment Ltd --- Mua 15.000 Biểu đồ
31/07/2020 Vietnam Investment Property Holdings Ltd --- Mua 185.000 Biểu đồ
30/07/2020 Nguyễn Văn Tược Tổng giám đốc Mua 18.500 Biểu đồ
27/07/2020 Vietnam Investment Property Holdings Ltd --- Mua 200.000 Biểu đồ
01/07/2020 Nguyễn Văn Tược Tổng giám đốc Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
23/04/2020 Windstar Resources Ltd --- Mua 50.000 Biểu đồ
08/04/2020 CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital --- Mua 60.000 Biểu đồ
08/04/2020 VOF Investment Ltd --- Mua 50.000 Biểu đồ
13/03/2020 Huỳnh Kim Nhựt Chủ tịch HĐQT Mua 25.700 Biểu đồ
13/03/2020 Nguyễn Văn Tược Tổng giám đốc Mua 50.100 Biểu đồ
13/02/2020 Nguyễn Văn Tược Tổng giám đốc Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
13/02/2020 Huỳnh Kim Nhựt Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
03/02/2020 Huỳnh Kim Nhựt Chủ tịch HĐQT Mua 23.000 Biểu đồ
03/02/2020 Nguyễn Văn Tược Tổng giám đốc Mua 48.900 Biểu đồ