• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.465,30 +22,51/+1,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.465,30   +22,51/+1,56%  |   HNX-INDEX   411,80   +2,49/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   109,67   +1,83/+1,70%  |   VN30   1.492,81   +10,26/+0,69%  |   HNX30   737,59   +16,22/+2,25%
20 Tháng Giêng 2022 3:18:26 CH - Mở cửa
CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT : HOSE)
Cập nhật ngày 20/01/2022
3:05:03 CH
8,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,53 (+6,49%)
Tham chiếu
8,17
Mở cửa
7,60
Cao nhất
8,70
Thấp nhất
7,60
Khối lượng
29.100
KLTB 10 ngày
57.550
Cao nhất 52 tuần
11,35
Thấp nhất 52 tuần
5,20
19/01 PIT: Giải trình lợi nhuận bị lỗ và chênh lệch vượt quá 10% so với cùng kỳ - HOSE
11/01 PIT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
06/12 PIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Hải - HOSE
22/11 PIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Văn Hải - HOSE
19/10 PIT: Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PIT - HOSE
19/10 PIT: Giải trình KQKD quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
07/10 PIT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận bán niên năm 2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
27/09 PIT: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC soát xét bán niên 2021 lần 2 - HOSE
23/08 PIT: Xin gia hạn thời gian nộp BCTC soát xét bán niên 2021 - HOSE
19/07 PIT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
08/07 PIT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
21/06 PIT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
26/05 PIT: Điều lệ công ty - HOSE
25/05 PIT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
07/05 PIT: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - HOSE
20/04 PIT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020 - HOSE
19/04 PIT: Nhắc nhở chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
16/04 PIT: Điều lệ công ty và các quy chế năm 2021 - HOSE
15/04 PIT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
12/04 PIT: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  900 21,30 4,93%
AMD  26.906.500 6,00 -3,54%
AST  15.200 51,90 -0,38%
BSC  0 24,40 0,00%
BTT  100 49,95 4,06%
CEN  413.300 11,30 13,00%
CMV  2.300 14,80 6,09%
DGW  1.398.700 102,50 -6,99%
FRT  485.700 83,00 0,48%
GCB  0 19,00 0,00%