• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.257,72 -1,13/-0,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:55:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.257,72   -1,13/-0,09%  |   HNX-INDEX   303,56   +2,15/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   93,27   +0,41/+0,44%  |   VN30   1.278,95   -2,49/-0,19%  |   HNX30   559,74   +5,22/+0,94%
10 Tháng Tám 2022 1:03:53 CH - Mở cửa
CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT : HOSE)
Cập nhật ngày 10/08/2022
12:55:02 CH
6,69 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,07 (-1,04%)
Tham chiếu
6,76
Mở cửa
6,72
Cao nhất
6,72
Thấp nhất
6,69
Khối lượng
3.700
KLTB 10 ngày
12.620
Cao nhất 52 tuần
14,40
Thấp nhất 52 tuần
5,46
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
10/08/2022 -0,07/-1,04% 6,72 6,72 6,69 6,69 6,71 6,69 3.700
09/08/2022 +0,22/+3,36% 6,55 6,76 6,54 6,76 6,60 6,76 29.400
08/08/2022 +0,17/+2,67% 6,50 6,60 6,49 6,54 6,52 6,54 18.300
05/08/2022 +0,11/+1,76% 6,16 6,40 6,16 6,37 6,33 6,37 14.300
04/08/2022 +0,09/+1,46% 6,17 6,35 6,17 6,26 6,26 6,26 12.600
03/08/2022 -0,12/-1,91% 6,29 6,55 5,85 6,17 6,20 6,17 19.000
02/08/2022 -0,09/-1,41% 6,34 6,37 6,29 6,29 6,33 6,29 6.400
01/08/2022 +0,09/+1,43% 6,44 6,44 6,26 6,38 6,30 6,38 3.700
29/07/2022 +0,38/+6,43% 5,94 6,30 5,94 6,29 6,20 6,29 13.300
28/07/2022 -0,34/-5,44% 6,45 6,50 5,90 5,91 6,10 5,91 5.500
27/07/2022 -0,05/-0,79% 6,30 6,30 6,20 6,25 6,24 6,25 2.400
26/07/2022 -0,29/-4,40% 6,59 6,59 6,13 6,30 6,21 6,30 13.000
25/07/2022 +0,02/+0,30% 6,78 6,78 6,57 6,59 6,60 6,59 5.700
22/07/2022 -0,01/-0,15% 6,65 6,65 6,50 6,57 6,52 6,57 5.500
21/07/2022 -0,02/-0,30% 6,79 6,79 6,42 6,58 6,46 6,58 5.900
20/07/2022 +0,11/+1,69% 6,49 6,69 6,49 6,60 6,59 6,60 2.500
19/07/2022 -0,16/-2,41% 6,31 6,62 6,31 6,49 6,54 6,49 2.600
18/07/2022 -0,04/-0,60% 6,60 6,67 6,60 6,65 6,64 6,65 2.500
15/07/2022 +0,03/+0,45% 6,65 6,74 6,50 6,69 6,54 6,69 6.500
14/07/2022 -0,03/-0,45% 6,26 6,69 6,25 6,66 6,42 6,66 3.000