• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.257,72 -1,13/-0,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:25:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.257,72   -1,13/-0,09%  |   HNX-INDEX   303,56   +2,15/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   93,27   +0,41/+0,44%  |   VN30   1.278,95   -2,49/-0,19%  |   HNX30   559,74   +5,22/+0,94%
10 Tháng Tám 2022 12:33:36 CH - Mở cửa
CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT : HOSE)
Cập nhật ngày 10/08/2022
12:25:02 CH
6,69 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,07 (-1,04%)
Tham chiếu
6,76
Mở cửa
6,72
Cao nhất
6,72
Thấp nhất
6,69
Khối lượng
3.700
KLTB 10 ngày
12.620
Cao nhất 52 tuần
14,40
Thấp nhất 52 tuần
5,46
PIT - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
04/06/2022 CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex --- Bán 0 Biểu đồ
06/05/2022 CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex --- Đăng ký bán 989.120 Biểu đồ
15/04/2022 Lê Thúy Đào Trưởng ban kiểm soát Bán 0 Biểu đồ
17/03/2022 Lê Thúy Đào Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 383.128 Biểu đồ
07/12/2021 Nguyễn Văn Hải Phó Tổng giám đốc Bán 74.000 Biểu đồ
24/11/2021 Nguyễn Văn Hải Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 74.000 Biểu đồ
20/01/2021 Hà Huy Thắng --- Bán 50.000 Biểu đồ
04/01/2021 Hà Huy Thắng --- Đăng ký bán 50.000 Biểu đồ
24/12/2020 Hà Huy Thắng --- Bán 50.000 Biểu đồ
14/12/2020 Hà Huy Thắng --- Đăng ký bán 50.000 Biểu đồ
03/09/2020 Huỳnh Đức Thông Tổng giám đốc Mua 145.000 Biểu đồ
03/09/2020 Trần Việt Quốc --- Bán 72.500 Biểu đồ
06/08/2020 Huỳnh Đức Thông Tổng giám đốc Đăng ký mua 160.000 Biểu đồ
05/08/2020 Trần Việt Quốc --- Đăng ký bán 72.500 Biểu đồ
25/01/2019 Vũ Thị Phương Thảo --- Mua 85.430 Biểu đồ
27/12/2018 Vũ Thị Phương Thảo --- Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
21/09/2018 Vũ Thị Phương Thảo --- Mua 2.000 Biểu đồ
23/08/2018 Vũ Thị Phương Thảo --- Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
16/08/2018 Vũ Thị Phương Thảo --- Mua 20.000 Biểu đồ
19/07/2018 Vũ Thị Phương Thảo --- Đăng ký mua 20.000 Biểu đồ