• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 908,27 -0,31/-0,03%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    908,27   -0,31/-0,03%  |   HNX-INDEX   131,52   -0,19/-0,14%  |   UPCOM-INDEX   61,29   +0,28/+0,47%  |   VN30   854,71   +1,50/+0,18%  |   HNX30   244,76   +0,53/+0,22%
25 Tháng Chín 2020 7:30:13 CH - Mở cửa
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP : HOSE)
Cập nhật ngày 25/09/2020
3:10:15 CH
7,64 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,08 (-1,04%)
Tham chiếu
7,72
Mở cửa
7,75
Cao nhất
7,95
Thấp nhất
7,64
Khối lượng
305.280
KLTB 10 ngày
455.637
Cao nhất 52 tuần
13,65
Thấp nhất 52 tuần
5,50
01/09 PLP: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
31/08 PLP: Giải trình chênh lệch số liệu trong BCTC bán niên năm 2020 trước và sau soát xét - HOSE
27/08 PLP: Thông báo thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin - HOSE
26/08 PLP: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH - HOSE
25/08 PLP: Thông báo về việc thay đổi TGĐ (kèm Quyết định) - HOSE
21/08 Thêm nhiều doanh nghiệp tách bạch Chủ tịch và CEO - Người đồng hành
17/08 PLP: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho PLP - HOSE
12/08 PLP: Nhắc nhở thực hiện quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP - HOSE
07/08 PLP: Thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HOSE
04/08 PLP: Nhựa Pha Lê chốt thưởng cổ phiếu tỷ lệ 60% - Người đồng hành
04/08 PLP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Xuân Trí - HOSE
04/08 PLP: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HOSE
04/08 PLP: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phân phối cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ NVCSH - HOSE
31/07 PLP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 - HOSE
29/07 PLP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Xuân Trí - HOSE
21/07 PLP: Gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC năm 2020 - HOSE
08/07 PLP: Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 - HOSE
08/07 PLP: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn PYN ELITE FUND (NON-UCITS) - HOSE
06/07 PLP: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn PYN Elite Fund (Non-Ucits) - HOSE
29/06 PLP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAA  1.256.720 12,25 -1,21%
ABS  251.240 12,10 0,83%
APC  34.070 21,40 0,47%
APH  246.560 74,60 -0,53%
APP  0 3,30 0,00%
BRC  0 10,60 0,00%
BRR  0 9,40 0,00%
BVN  0 7,10 0,00%
CSV  210.260 27,30 -0,55%
DAG  234.110 6,87 -0,72%