• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.019,55 -0,25/-0,02%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:10:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.019,55   -0,25/-0,02%  |   HNX-INDEX   150,98   -1,01/-0,66%  |   UPCOM-INDEX   68,49   -0,53/-0,77%  |   VN30   984,50   -0,94/-0,10%  |   HNX30   271,24   -2,18/-0,80%
04 Tháng Mười Hai 2020 11:14:10 SA - Mở cửa
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP : HOSE)
Cập nhật ngày 04/12/2020
11:09:59 SA
7,46 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,05 (+0,67%)
Tham chiếu
7,41
Mở cửa
7,41
Cao nhất
7,60
Thấp nhất
7,41
Khối lượng
469.610
KLTB 10 ngày
560.443
Cao nhất 52 tuần
13,65
Thấp nhất 52 tuần
5,50
05/11 PLP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 so với quý 3/2019 - HOSE
21/10 PLP: Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ - HOSE
12/10 PLP: Thông báo về việc Thành viên HĐQT từ nhiệm - HOSE
09/10 PLP: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
05/10 PLP: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
02/10 PLP: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung - HOSE
02/10 PLP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 - HOSE
01/09 PLP: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
31/08 PLP: Giải trình chênh lệch số liệu trong BCTC bán niên năm 2020 trước và sau soát xét - HOSE
27/08 PLP: Thông báo thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin - HOSE
26/08 PLP: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH - HOSE
25/08 PLP: Thông báo về việc thay đổi TGĐ (kèm Quyết định) - HOSE
21/08 Thêm nhiều doanh nghiệp tách bạch Chủ tịch và CEO - Người đồng hành
17/08 PLP: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho PLP - HOSE
12/08 PLP: Nhắc nhở thực hiện quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP - HOSE
07/08 PLP: Thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HOSE
04/08 PLP: Nhựa Pha Lê chốt thưởng cổ phiếu tỷ lệ 60% - Người đồng hành
04/08 PLP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Xuân Trí - HOSE
04/08 PLP: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HOSE
04/08 PLP: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phân phối cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ NVCSH - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAA  2.103.080 12,90 0,00%
ABS  238.080 16,35 6,86%
APC  28.940 22,90 -0,43%
APH  769.350 89,30 -0,56%
APP  0 3,60 0,00%
BRC  760 11,50 2,68%
BRR  0 13,80 0,00%
BVN  0 7,10 0,00%
CSV  255.160 28,85 -1,87%
DAG  183.990 6,81 -1,30%