• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 950,80 -10,46/-1,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    950,80   -10,46/-1,09%  |   HNX-INDEX   139,03   -2,67/-1,88%  |   UPCOM-INDEX   63,57   -0,34/-0,53%  |   VN30   919,56   -10,74/-1,15%  |   HNX30   256,49   -5,68/-2,17%
26 Tháng Mười 2020 10:27:23 CH - Mở cửa
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP : HOSE)
Cập nhật ngày 26/10/2020
3:10:14 CH
6,85 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,21 (-2,97%)
Tham chiếu
7,06
Mở cửa
7,06
Cao nhất
7,20
Thấp nhất
6,85
Khối lượng
461.090
KLTB 10 ngày
475.473
Cao nhất 52 tuần
13,65
Thấp nhất 52 tuần
5,50
PLP - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
04/08/2020 Phạm Xuân Trí Kế toán trưởng Bán 1.001.380 Biểu đồ
01/08/2020 Phạm Xuân Trí Kế toán trưởng Đăng ký bán 1.001.380 Biểu đồ
30/06/2020 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Bán 374.780 Biểu đồ
26/06/2020 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Bán 422.480 Biểu đồ
15/05/2020 Huỳnh Cảnh Phúc --- Mua 830.006 Biểu đồ
10/09/2019 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Mua 69.200 Biểu đồ
25/06/2019 Dương Quang Thắng --- Bán 1.650.000 Biểu đồ
20/06/2019 Đặng Tiến Thành --- Bán 2.100.000 Biểu đồ
08/04/2019 Mai Thanh Phương Chủ tịch HĐQT Bán quyền mua 2.040.000 Biểu đồ
03/04/2019 KIM Vietnam Growth Equity Fund --- Mua 2.000.000 Biểu đồ
02/04/2019 Mai Thanh Phương Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán quyền mua 3.900.000 Biểu đồ
25/10/2017 Vũ Đình Hoàng --- Mua 50.000 Biểu đồ
23/10/2017 Vũ Đình Hoàng --- Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
14/10/2017 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Mua 0 Biểu đồ
09/10/2017 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Mua 61.400 Biểu đồ
14/09/2017 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
08/09/2017 CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- Mua 700.000 Biểu đồ
31/08/2017 PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- Mua 1.000.000 Biểu đồ