• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 925,47 +6,39/+0,70%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    925,47   +6,39/+0,70%  |   HNX-INDEX   135,34   +0,97/+0,73%  |   UPCOM-INDEX   62,85   +0,11/+0,18%  |   VN30   892,55   +5,87/+0,66%  |   HNX30   247,71   +1,41/+0,57%
31 Tháng Mười 2020 5:34:22 SA - Mở cửa
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (PLP : HOSE)
Cập nhật ngày 30/10/2020
3:10:14 CH
6,64 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,03 (-0,45%)
Tham chiếu
6,67
Mở cửa
6,67
Cao nhất
6,79
Thấp nhất
6,61
Khối lượng
601.120
KLTB 10 ngày
493.931
Cao nhất 52 tuần
13,65
Thấp nhất 52 tuần
5,50
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 1,10%
Sở hữu khác 98,90%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
KIM Vietnam Growth Equity Fund --- 20.698.108 51,75% 13/08/2020
Mai Thanh Phương Chủ tịch HĐQT 9.840.000 24,60% 13/08/2020
Huỳnh Cảnh Phúc --- 3.168.009 7,92% 13/08/2020
CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội --- 2.409.440 6,02% 13/08/2020
PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- 1.134.210 4,54% 08/07/2020
Mai Lâm Vũ --- 500.000 1,59% 20/03/2018
Trần Hải Yến Tổng giám đốc 101.000 0,32% 20/03/2018
Nguyễn Thị Tú --- 21.000 0,07% 03/07/2017
Cao Văn Thái Phó Tổng giám đốc 10.000 0,03% 31/12/2018
CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê --- 153 0,00% 26/08/2020