• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 5:55:45 SA - Mở cửa
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
50,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,59%)
Tham chiếu
51,00
Mở cửa
51,30
Cao nhất
51,30
Thấp nhất
50,70
Khối lượng
893.600
KLTB 10 ngày
955.140
Cao nhất 52 tuần
59,60
Thấp nhất 52 tuần
45,15
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 75,87%
Sở hữu nước ngoài 17,66%
Sở hữu khác 6,46%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp --- 981.686.626 75,87% 31/12/2019
Công ty TNHH Tư vấn và Holdings JX Nippon Oil & Energy Việt Nam --- 103.528.476 8,00% 10/09/2021
ENEOS Corporation --- 65.700.000 5,08% 10/09/2021
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam --- 23.285.846 1,80% 07/09/2021
Công đoàn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam --- 5.000.000 0,39% 31/12/2019
Nguyễn Thanh Sơn Thành viên HĐQT 22.700 0,00% 31/12/2020
Phạm Đức Thắng --- 22.600 0,00% 31/12/2020
Nguyễn Anh Dũng Thành viên HĐQT 11.100 0,00% 31/12/2020
Nguyễn Quang Dũng Phó Tổng giám đốc 8.100 0,00% 31/12/2020
Đinh Viết Tiến --- 8.000 0,00% 31/12/2019
Lê Văn Hướng Thành viên HĐQT 6.800 0,00% 31/12/2020
Nguyễn Xuân Hùng Phó Tổng giám đốc 6.000 0,00% 31/12/2020
Đinh Thái hưng --- 5.900 0,00% 31/01/2019
Trần Ngọc Năm Thành viên HĐQT 5.000 0,00% 31/12/2020
Hoàng Mai Ninh Thành viên Ban kiểm soát 4.120 0,00% 31/12/2020
Đào Nam Hải Phó Tổng giám đốc 3.000 0,00% 31/12/2020
Lê Thị Thu Hà --- 2.000 0,00% 31/12/2020
Hoàng Thị Yến Oanh --- 1.700 0,00% 31/12/2020
Nguyễn Vinh Thanh Thành viên Ban kiểm soát 1.000 0,00% 31/12/2020
Tống Văn Hải Thành viên Ban kiểm soát 1.000 0,00% 31/12/2020
Lê Huy Hiệp --- 1.000 0,00% 31/12/2020