• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
26 Tháng Chín 2021 5:43:01 CH - Mở cửa
CTCP Pymepharco (PME : HOSE)
Cập nhật ngày 24/09/2021
3:01:15 CH
83,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
83,00
Mở cửa
83,00
Cao nhất
83,00
Thấp nhất
83,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
320
Cao nhất 52 tuần
88,00
Thấp nhất 52 tuần
68,00
17/08 PME: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020 - HOSE
13/08 PME: CBTT chào mua công khai - HOSE
13/08 PME: Thông báo chào mua công khai STADA SERVICE HOLDING B.V. - HOSE
13/08 PME: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ STADA SERVICE HOLDING B.V. - HOSE
30/07 PME: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
20/07 PME: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
15/07 PME: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HOSE
06/07 PME: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2020 bằng tiền - HOSE
30/06 PME: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020 - HOSE
11/06 PME: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc chào mua công khai cổ phần PME của STADA - HOSE
08/06 PME: Cổ đông ngoại muốn mua cổ phiếu PME với giá 85.000 đồng/cp để nâng sở hữu lên 100% vốn - Người đồng hành
07/06 PME: Thông báo về việc nhận được đề nghị chào mua công khai cổ phiếu PME của STADA - HOSE
19/05 PME: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Hải Phòng - HOSE
11/05 PME: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT - HOSE
26/04 PME: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
20/04 PME: Giải trình biến động LNST quý 1.2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
06/04 PME: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
05/04 PME: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
25/03 PME: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ STADA SERVICE HOLDING BV - HOSE
18/03 PME: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGP  9.400 25,00 0,00%
AMV  1.233.000 10,90 -0,91%
BCP  3.600 12,10 0,83%
CDP  31.400 20,60 0,49%
CNC  300 32,00 0,63%
DBD  43.800 47,80 -2,45%
DBM  200 28,10 -0,71%
DBT  133.300 16,00 -1,23%
DCL  135.300 37,75 -2,08%
DDN  38.200 20,50 -2,84%