• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.423,02 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:45:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.423,02   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   404,37   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   102,67   0,00/0,00%  |   VN30   1.516,46   0,00/0,00%  |   HNX30   640,05   0,00/0,00%
28 Tháng Mười 2021 8:49:03 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (PMG : HOSE)
Cập nhật ngày 28/10/2021
8:45:00 SA
16,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
16,70
Mở cửa
16,70
Cao nhất
16,70
Thấp nhất
16,70
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
1.550
Cao nhất 52 tuần
41,60
Thấp nhất 52 tuần
12,40
20/10 PMG: Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PMG - HOSE
30/09 PMG: Giải trình số liệu KQKD bán niên năm 2021 trước và sau soát xét - HOSE
29/09 PMG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
26/08 PMG: Xin tạm hoãn công bố thông tin BCTC soát xét bán niên năm 2021 - HOSE
29/07 PMG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
26/07 PMG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
29/06 PMG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
17/06 PMG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 - HOSE
17/06 PMG: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung - HOSE
14/05 PMG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Lemon Gas Co., Ltd - HOSE
04/05 PMG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Lemon Gas Co., Ltd - HOSE
29/04 PMG: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
29/04 PMG: Giải trình KQKD quý 1/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
26/04 PMG: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
26/04 PMG: Giải trình LNST chưa phân phối trên BCTC HN kiểm toán năm 2020 và phương án khắc phục - HOSE
16/04 PMG: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo - HOSE
16/04 PMG: Thông báo về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo - HOSE
12/04 PMG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2020 kiểm toán so với năm 2019 - HOSE
06/04 PMG: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Lemon Gas Co., Ltd - HOSE
02/04 PMG: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ASP  0 14,75 0,00%
CNG  0 37,40 0,00%
GAS  0 121,70 0,00%
HFC  0 11,00 0,00%
MTG  0 8,90 0,00%
PCG  0 11,40 0,00%
PEG  0 8,10 0,00%
PGC  0 29,00 0,00%
PGD  0 37,10 0,00%
PGS  0 30,80 0,00%