• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,76 +12,39/+1,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,76   +12,39/+1,01%  |   HNX-INDEX   309,84   -5,60/-1,78%  |   UPCOM-INDEX   94,73   -1,16/-1,21%  |   VN30   1.286,41   +6,86/+0,54%  |   HNX30   541,06   -5,02/-0,92%
18 Tháng Năm 2022 4:03:28 CH - Mở cửa
CTCP Vật tư Bưu điện (PMJ : UPCOM)
Cập nhật ngày 18/05/2022
3:05:04 CH
23,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
23,10
Mở cửa
23,10
Cao nhất
23,10
Thấp nhất
23,10
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
25,30
Thấp nhất 52 tuần
21,50
10/05 PMJ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
09/05 PMJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
04/05 PMJ: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 - HNX
20/04 PMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - HNX
15/04 PMJ: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HNX
08/04 PMJ: Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - HNX
08/04 PMJ: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - HNX
30/03 PMJ: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
28/03 PMJ: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
09/02 PMJ: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
01/12 PMJ: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch - HNX
30/11 PMJ: Thay đổi nhân sự - HNX
29/11 PMJ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
05/11 PMJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
08/10 PMJ: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HNX
08/10 PMJ: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền - HNX
03/08 PMJ: Thay đổi nhân sự - HNX
26/07 PMJ: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
21/07 PMJ: Thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
18/06 PMJ: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CKV  0 21,10 0,00%
ICT  12.500 16,70 1,52%
KST  0 16,40 0,00%
LTC  0 3,50 0,00%
MFS  200 31,70 4,97%
PMT  400 10,00 -4,76%
SAM  647.700 11,75 0,86%
SMT  13.800 14,20 -3,40%
TEL  0 14,00 0,00%