• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 6:12:14 SA - Mở cửa
CTCP Vật tư Bưu điện (PMJ : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
23,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
23,10
Mở cửa
23,10
Cao nhất
23,10
Thấp nhất
23,10
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
25,30
Thấp nhất 52 tuần
21,50
PMJ - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
15/05/2017 Trần Thị Kim Lan --- Mua 27.250 Biểu đồ
12/05/2017 Trần Thị Kim Lan --- Đăng ký mua 27.250 Biểu đồ
30/06/2016 Lý Chí Đức --- Mua 21.650 Biểu đồ