• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.438,94 -13,90/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.438,94   -13,90/-0,96%  |   HNX-INDEX   421,21   -24,13/-5,42%  |   UPCOM-INDEX   107,47   -1,89/-1,73%  |   VN30   1.477,06   -1,55/-0,10%  |   HNX30   738,74   -44,18/-5,64%
18 Tháng Giêng 2022 8:47:40 CH - Mở cửa
CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ (PMP : HNX)
Cập nhật ngày 18/01/2022
3:05:03 CH
15,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-3,23%)
Tham chiếu
15,50
Mở cửa
15,20
Cao nhất
15,20
Thấp nhất
15,00
Khối lượng
500
KLTB 10 ngày
720
Cao nhất 52 tuần
22,50
Thấp nhất 52 tuần
9,70
Giá đóng cửa ngày 25/04/2019
13,50 0,00/0,00%
Mở cửa 13,50
Cao nhất 13,50
Thấp nhất 13,50
Khối lượng 2.000
Giá điều chỉnh 10,03
Giá quá khứ của PMP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
25/04/2019 0,00 / 0,00% 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 10,03 2.000
24/04/2019 0,00 / 0,00% 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 10,03 0
23/04/2019 -0,20 / -1,46% 13,60 13,60 13,50 13,50 13,53 10,03 2.900
22/04/2019 +0,30 / +2,24% 13,70 13,70 13,70 13,70 13,70 10,18 1.000
19/04/2019 -0,20 / -1,47% 13,60 13,60 13,40 13,40 13,47 9,95 7.000
18/04/2019 +0,20 / +1,49% 13,40 13,60 13,40 13,60 13,53 10,10 4.500
17/04/2019 0,00 / 0,00% 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 9,95 0
16/04/2019 -0,10 / -0,74% 13,40 13,40 13,40 13,40 13,40 9,95 1.000
12/04/2019 -0,60 / -4,26% 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 10,03 1.900
11/04/2019 0,00 / 0,00% 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 10,47 1.000
10/04/2019 0,00 / 0,00% 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 10,47 0
09/04/2019 0,00 / 0,00% 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 10,47 0
08/04/2019 +0,60 / +4,44% 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 10,47 100
05/04/2019 0,00 / 0,00% 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 10,03 0
04/04/2019 0,00 / 0,00% 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 10,03 0
03/04/2019 -1,50 / -10,00% 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 10,03 5.000
02/04/2019 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,14 0
01/04/2019 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,14 0
29/03/2019 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,14 0
28/03/2019 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,14 0
27/03/2019 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,14 0
26/03/2019 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,14 0
25/03/2019 -0,20 / -1,32% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 11,14 1.000
22/03/2019 0,00 / 0,00% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,29 300
21/03/2019 0,00 / 0,00% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,29 0
20/03/2019 0,00 / 0,00% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,29 0
19/03/2019 0,00 / 0,00% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,29 200
18/03/2019 0,00 / 0,00% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,29 0
15/03/2019 0,00 / 0,00% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,29 0
14/03/2019 0,00 / 0,00% 15,20 15,20 15,20 15,20 15,20 11,29 0