• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.168,69 +0,17/+0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.168,69   +0,17/+0,01%  |   HNX-INDEX   259,80   +4,03/+1,58%  |   UPCOM-INDEX   78,56   +0,60/+0,77%  |   VN30   1.173,83   -0,46/-0,04%  |   HNX30   382,14   +5,72/+1,52%
08 Tháng Ba 2021 2:18:58 SA - Mở cửa
CTCP Thương mại Phú Nhuận (PNG : UPCOM)
Cập nhật ngày 05/03/2021
3:00:06 CH
12,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
12,00
Mở cửa
12,00
Cao nhất
12,00
Thấp nhất
12,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
50
Cao nhất 52 tuần
15,60
Thấp nhất 52 tuần
8,50
23/02 PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP - HNX
23/02 PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 5.300 CP - HNX
29/01 PNG: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
15/01 PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP - HNX
15/01 PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 900 CP - HNX
16/12 PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP - HNX
15/12 PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 15.765 CP - HNX
10/11 PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP - HNX
10/11 PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 15.052 CP - HNX
27/10 PNG: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
09/10 PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP - HNX
09/10 PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 300 CP - HNX
08/09 PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP - HNX
08/09 PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 200 CP - HNX
07/08 PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP - HNX
07/08 PNG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Dịch vụ Văn hóa Việt - HNX
06/08 PNG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư New Asia - HNX
05/08 PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 200.000 CP - HNX
24/07 PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 200.000 CP - HNX
24/07 PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 25.700 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CLX  5.600 16,60 -0,60%
LBC  0 11,00 0,00%
TH1  0 4,70 0,00%
TOP  829.000 0,60 0,00%