• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.026,27 -70,90/-6,46%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:35:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.026,27   -70,90/-6,46%  |   HNX-INDEX   204,98   -15,80/-7,16%  |   UPCOM-INDEX   69,93   -4,53/-6,08%  |   VN30   1.011,07   -72,56/-6,70%  |   HNX30   301,98   -28,75/-8,69%
28 Tháng Giêng 2021 12:35:52 CH - Mở cửa
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2021
11:31:15 SA
77,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-5,80 (-6,95%)
Tham chiếu
83,50
Mở cửa
78,00
Cao nhất
81,00
Thấp nhất
77,70
Khối lượng
1.357.700
KLTB 10 ngày
768.470
Cao nhất 52 tuần
88,30
Thấp nhất 52 tuần
45,00
25/01 PNJ: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
20/01 PNJ: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn - HOSE
19/01 PNJ: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
15/01 PNJ: Góp vốn vào chuỗi cầm đồ Người Bạn Vàng - Người đồng hành
14/01 PNJ: Nghị quyết HĐQT về việc áp nhập công ty con và sửa đổi điều lệ công ty con - HOSE
14/01 PNJ: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào công ty khác - HOSE
14/01 PNJ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 31 - HOSE
14/01 PNJ: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Phương Ngọc Hà - HOSE
14/01 PNJ: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Cao Thị Ngọc Dung - HOSE
14/01 PNJ: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Cao Thị Ngọc Dung - HOSE
13/01 SSI Research ước tính lợi nhuận quý IV/2020 của 27 doanh nghiệp - Người đồng hành
11/01 PNJ: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Thị Lài - HOSE
05/01 PNJ: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Trần Phương Ngọc Hà - HOSE
05/01 PNJ: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Cao Thị Ngọc Dung - HOSE
04/01 PNJ: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu - HOSE
22/12 PNJ: Khó khăn lớn nhất đã qua, sẵn sàng tỏa sáng trở lại? - BizLive
21/12 PNJ: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động - HOSE
21/12 PNJ: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
21/12 PNJ: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành ESOP 2020 và sửa đổi điều lệ - HOSE
21/12 PNJ: Lãi 120 tỷ tháng 11, giảm 12% - Người đồng hành
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ADS  17.100 13,05 -6,79%
AG1  6.900 9,50 -3,06%
AQN  0 7,50 0,00%
ATD  0 9,60 0,00%
BDG  2.100 41,00 -2,38%
BMG  0 28,00 0,00%
DCG  0 16,20 0,00%
DM7  0 6,80 0,00%
FTM  344.600 1,70 -6,59%
G20  0 0,50 0,00%