• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.078,15 +1,00/+0,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:35:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.078,15   +1,00/+0,09%  |   HNX-INDEX   214,23   -1,05/-0,49%  |   UPCOM-INDEX   75,82   +0,28/+0,37%  |   VN30   1.083,32   -2,38/-0,22%  |   HNX30   365,25   -1,63/-0,44%
06 Tháng Hai 2023 1:42:38 CH - Mở cửa
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ : HOSE)
Cập nhật ngày 06/02/2023
1:35:02 CH
83,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,50 (+1,83%)
Tham chiếu
82,10
Mở cửa
82,60
Cao nhất
85,10
Thấp nhất
82,60
Khối lượng
274.200
KLTB 10 ngày
701.660
Cao nhất 52 tuần
131,10
Thấp nhất 52 tuần
82,10
03/02 PNJ: Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
31/01 PNJ: Thông báo sửa đổi Khoản 2 Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động do vốn điều lệ tăng - HOSE
31/01 PNJ: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 - HOSE
23/01 PNJ: Nhấn nút tái tạo - Tạp chí Nhà quản trị
20/01 PNJ: Công bố lợi nhuận năm 2022 vượt 36,9% kế hoạch - BizLive
13/01 PNJ: CBTT về việc nhận Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 34 - HOSE
13/01 PNJ: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH - HOSE
04/01 PNJ: CBTT thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 33 - HOSE
04/01 PNJ: Thông báo sửa đổi, bổ sung Điều 2 NQHĐQT số 505/2022 ngày 29/08/2022 - HOSE
02/01 MBS: Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu PNJ, với giá mục tiêu 92.200 đồng/CP - FireAnt
29/12 PNJ: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền - HOSE
27/12 PNJ: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền - HOSE
27/12 PNJ: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
23/12 PNJ: CBTT điều chỉnh, bổ sung Điều 2, Nghị quyết HĐQT số 224 ngày 31/03/2022 - HOSE
23/12 PNJ: Thông báo ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HOSE
22/12 PNJ: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ các công ty con - HOSE
21/12 PNJ: Chốt ngày phát hành 82 triệu cổ phiếu cho cổ đông - Tạp chí Nhịp sống thị trường
21/12 PNJ: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HOSE
21/12 PNJ: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HOSE
21/12 PNJ: Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ADS  32.200 10,80 -0,46%
AG1  0 4,80 0,00%
BDG  200 31,40 -0,63%
BMG  0 25,80 0,00%
BVN  0 11,40 0,00%
DCG  0 30,80 0,00%
DM7  0 18,00 0,00%
FTM  105.300 1,60 0,00%
G20  0 0,80 0,00%
GIL  225.700 20,50 -0,97%