• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.493,03 -7,78/-0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:56 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.493,03   -7,78/-0,52%  |   HNX-INDEX   458,63   -1,04/-0,23%  |   UPCOM-INDEX   114,34   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.566,55   -5,91/-0,38%  |   HNX30   764,80   -3,86/-0,50%
27 Tháng Mười Một 2021 8:39:38 CH - Mở cửa
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ : HOSE)
Cập nhật ngày 26/11/2021
3:01:43 CH
101,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,60 (-2,50%)
Tham chiếu
104,10
Mở cửa
104,00
Cao nhất
105,00
Thấp nhất
101,50
Khối lượng
811.800
KLTB 10 ngày
597.170
Cao nhất 52 tuần
112,00
Thấp nhất 52 tuần
73,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
26/11/2021 -2,60/-2,50% 104,00 105,00 101,50 101,50 102,94 101,50 811.800
25/11/2021 -1,60/-1,51% 105,00 107,00 104,10 104,10 105,24 104,10 530.490
24/11/2021 0,00 / 0,00% 105,00 106,00 104,00 105,70 104,93 105,70 298.300
23/11/2021 +1,70/+1,63% 102,50 105,70 102,50 105,70 103,85 105,70 491.000
22/11/2021 +1,70/+1,66% 102,30 104,90 102,30 104,00 103,69 104,00 416.400
19/11/2021 -3,90/-3,67% 106,40 107,00 101,00 102,30 104,82 102,30 894.500
18/11/2021 -0,20/-0,19% 106,10 109,00 106,00 106,20 106,77 106,20 376.300
17/11/2021 -1,60/-1,48% 108,00 108,20 106,00 106,40 106,72 106,40 461.400
16/11/2021 -2,80/-2,53% 110,50 110,50 106,00 108,00 108,64 108,00 815.600
15/11/2021 +0,90/+0,82% 111,00 112,00 109,00 110,80 110,65 110,80 896.000
12/11/2021 +5,40/+5,17% 104,50 110,00 103,50 109,90 107,07 109,90 826.200
11/11/2021 +1,50/+1,46% 105,80 110,20 102,50 104,50 105,65 104,50 1.052.700
10/11/2021 -3,00/-2,83% 105,60 106,60 100,00 103,00 104,03 103,00 690.000
09/11/2021 -2,00/-1,85% 108,00 108,30 105,50 106,00 106,20 106,00 718.400
08/11/2021 0,00 / 0,00% 107,60 108,90 106,80 108,00 107,61 108,00 422.300
05/11/2021 +4,00/+3,85% 104,00 108,00 101,80 108,00 105,44 108,00 926.500
04/11/2021 -0,50/-0,48% 104,80 105,00 102,00 104,00 104,28 104,00 672.700
03/11/2021 -0,50/-0,48% 103,90 104,80 101,80 104,50 103,28 104,50 2.195.700
02/11/2021 +3,90/+3,86% 101,90 105,00 100,80 105,00 102,10 105,00 829.311
01/11/2021 -2,90/-2,79% 104,00 104,60 101,00 101,10 102,58 101,10 1.264.600