• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 8:40:38 CH - Mở cửa
CTCP Thép POMINA (POM : HOSE)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:19:46 CH
13,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,25 (-1,83%)
Tham chiếu
13,65
Mở cửa
13,30
Cao nhất
13,65
Thấp nhất
13,30
Khối lượng
186.100
KLTB 10 ngày
178.910
Cao nhất 52 tuần
21,50
Thấp nhất 52 tuần
4,45
15/07 Vì sao cổ phiếu thép lao dốc? - VietNam Finance
13/07 POM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH TM & sx Thép Việt - HOSE
13/07 POM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH TM & sx Thép Việt - HOSE
12/07 POM: Báo cáo hoạt động đầu tư tháng 06/2021 - HOSE
02/07 POM: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
29/06 POM: Pomina muốn chào bán 70 triệu cổ phiếu, lên kế hoạch lãi đột biến cho 2021 - Người đồng hành
28/06 POM: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm người CBTT và phụ trách quản trị công ty - HOSE
28/06 POM: Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
14/06 POM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH TM & SX Thép Việt - HOSE
14/06 POM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH TM & SX Thép Việt - HOSE
27/05 POM: Nghị quyết HĐQT số 03 ngày 27/05/2021 - HOSE
10/05 POM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH TM & sx Thép Việt - HOSE
10/05 POM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH TM & sx Thép Việt - HOSE
10/05 POM: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
10/05 POM: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo - HOSE
10/05 POM: Quyết định về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo - HOSE
30/04 POM: Biên lợi nhuận gộp cải thiện, Pomina lãi quý I đạt 74 tỷ đồng - Người đồng hành
29/04 POM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020 - HOSE
06/04 POM: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
05/04 POM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH TM & sx Thép Việt - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BVG  38.300 3,50 -2,78%
DNY  12.000 2,50 13,64%
DTL  7.000 35,10 -0,57%
HMC  203.100 24,50 0,00%
HMG  0 8,60 0,00%
HPG  28.904.400 45,80 -2,97%
HSG  13.506.700 34,95 -3,72%
ITQ  1.049.000 5,10 0,00%
KKC  14.000 30,60 9,29%
KMT  0 9,50 0,00%