• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
19 Tháng Mười 2021 7:08:59 CH - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Lắp đặt - Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/10/2021
3:00:02 CH
24,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+2,05%)
Tham chiếu
24,40
Mở cửa
24,60
Cao nhất
25,30
Thấp nhất
24,10
Khối lượng
56.500
KLTB 10 ngày
192.690
Cao nhất 52 tuần
27,50
Thấp nhất 52 tuần
9,70
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiên Phong
Thành viên HĐQT Dương Hùng Văn
Thành viên HĐQT Nguyễn Tuấn
Thành viên HĐQT Vũ Chi Viện
Thành viên HĐQT Nguyễn Thế Hoàng
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Lệ Trà
Thành viên Ban kiểm soát Trần Thị Minh Hương
Thành viên Ban kiểm soát Phạm Thu Hiền
Giám đốc Dương Hùng Văn
Phó Giám đốc Lê Toàn Thắng
Phó Giám đốc Vũ Đình Cao Sơn
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Dương
Kế toán trưởng Hoàng Văn Duy
Đại diện công bố thông tin Vũ Chi Viện