• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.442,79 +3,85/+0,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.442,79   +3,85/+0,27%  |   HNX-INDEX   409,31   -11,90/-2,83%  |   UPCOM-INDEX   107,84   +0,37/+0,34%  |   VN30   1.482,55   +5,49/+0,37%  |   HNX30   721,37   -17,37/-2,35%
19 Tháng Giêng 2022 5:47:00 CH - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Lắp đặt - Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/01/2022
3:05:02 CH
17,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,70 (-3,95%)
Tham chiếu
17,70
Mở cửa
17,00
Cao nhất
17,30
Thấp nhất
17,00
Khối lượng
14.100
KLTB 10 ngày
18.590
Cao nhất 52 tuần
29,90
Thấp nhất 52 tuần
11,50
POS - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
14/01/2021 Vũ Chi Viện Thành viên HĐQT Bán 10.000 Biểu đồ
14/01/2021 Vũ Chi Viện Thành viên HĐQT Đăng ký bán 10.000 Biểu đồ
02/08/2017 Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương --- Bán 5.000 Biểu đồ
01/03/2017 Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương --- Bán 15.000 Biểu đồ