• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.493,03 -7,78/-0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:56 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.493,03   -7,78/-0,52%  |   HNX-INDEX   458,63   -1,04/-0,23%  |   UPCOM-INDEX   114,34   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.566,55   -5,91/-0,38%  |   HNX30   764,80   -3,86/-0,50%
27 Tháng Mười Một 2021 8:49:10 CH - Mở cửa
CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC : HOSE)
Cập nhật ngày 26/11/2021
3:01:43 CH
22,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,22%)
Tham chiếu
22,95
Mở cửa
23,00
Cao nhất
23,05
Thấp nhất
22,55
Khối lượng
404.900
KLTB 10 ngày
332.750
Cao nhất 52 tuần
29,50
Thấp nhất 52 tuần
22,20
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thủy
Thành viên HĐQT Nguyễn Xuân Diện
Thành viên HĐQT Vũ Xuân Dũng
Thành viên HĐQT Nguyễn Quang Quyền
Thành viên HĐQT Lê Tuấn Hải
Trưởng ban kiểm soát Ngô Nguyên Đồng
Thành viên Ban kiểm soát Quách Vĩnh Bình
Phó Tổng giám đốc Vũ Xuân Dũng
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Tuấn
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Hải
Kế toán trưởng Lê Thế Sơn
Đại diện công bố thông tin Lê Thế Sơn