• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.493,03 -7,78/-0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:56 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.493,03   -7,78/-0,52%  |   HNX-INDEX   458,63   -1,04/-0,23%  |   UPCOM-INDEX   114,34   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.566,55   -5,91/-0,38%  |   HNX30   764,80   -3,86/-0,50%
27 Tháng Mười Một 2021 8:46:32 CH - Mở cửa
CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC : HOSE)
Cập nhật ngày 26/11/2021
3:01:43 CH
22,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,22%)
Tham chiếu
22,95
Mở cửa
23,00
Cao nhất
23,05
Thấp nhất
22,55
Khối lượng
404.900
KLTB 10 ngày
332.750
Cao nhất 52 tuần
29,50
Thấp nhất 52 tuần
22,20
PPC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
13/05/2021 Nguyễn Hồng Nhung --- Mua 10.100 Biểu đồ
22/01/2021 Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity --- Bán 200.000 Biểu đồ
25/12/2020 CTCP Cơ điện lạnh --- Bán 77.396.260 Biểu đồ
25/12/2020 Công ty TNHH Năng lượng R.E.E --- Mua 77.396.260 Biểu đồ
22/12/2020 CTCP Cơ điện lạnh --- Đăng ký bán 77.396.260 Biểu đồ
01/04/2019 Nguyễn Thị Chi --- Bán 50.000 Biểu đồ
18/03/2019 Nguyễn Thị Chi --- Đăng ký bán 50.000 Biểu đồ
03/01/2019 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 2.500.000 Biểu đồ
14/12/2018 CTCP Cơ điện lạnh --- Đăng ký mua 2.500.000 Biểu đồ
14/11/2017 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity --- Bán 29.281.640 Biểu đồ
14/11/2017 Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity --- Mua 29.281.640 Biểu đồ
10/10/2017 CTCP Nhiệt điện Phả Lại --- Bán 2.458.440 Biểu đồ
11/09/2017 CTCP Nhiệt điện Phả Lại --- Đăng ký bán 8.080.000 Biểu đồ
25/01/2017 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity --- Mua 210.840 Biểu đồ
11/10/2016 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity --- Mua 85.000 Biểu đồ
05/07/2016 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 0 Biểu đồ
08/06/2016 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 3.780.810 Biểu đồ
07/06/2016 CTCP Cơ điện lạnh --- Đăng ký mua 8.000.000 Biểu đồ
24/05/2016 Halley Sicav - Halley Asian Prosperity --- Mua 30.000 Biểu đồ
16/05/2016 CTCP Cơ điện lạnh --- Mua 3.770.810 Biểu đồ