• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.393,80 -1,53/-0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.393,80   -1,53/-0,11%  |   HNX-INDEX   388,29   +1,29/+0,33%  |   UPCOM-INDEX   99,68   +0,08/+0,08%  |   VN30   1.505,03   -2,16/-0,14%  |   HNX30   606,93   -1,73/-0,28%
20 Tháng Mười 2021 4:49:31 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Phong Phú (PPH : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/10/2021
3:00:10 CH
34,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+1,47%)
Tham chiếu
34,00
Mở cửa
34,10
Cao nhất
35,00
Thấp nhất
34,00
Khối lượng
95.200
KLTB 10 ngày
178.090
Cao nhất 52 tuần
37,00
Thấp nhất 52 tuần
14,50
19/10 PPH: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế - HNX
06/10 PPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
30/09 PPH: Thông báo về việc đưa cổ phiếu PPH ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch - HNX
28/09 PPH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020 - HNX
27/09 PPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
06/09 PPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
25/08 PPH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
25/08 PPH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
10/08 PPH: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
02/08 PPH: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HNX
28/07 PPH: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
27/07 PPH: Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
27/07 PPH: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
26/07 PPH: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
25/07 PPH: Ký hợp đồng kiểm toán - HNX
23/07 PPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
23/07 PPH: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - HNX
23/07 PPH: Điều lệ Tổ chức và hoạt động - HNX
23/07 PPH: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - HNX
23/07 PPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ADS  331.400 32,90 5,28%
AG1  16.600 6,90 0,00%
BDG  600 44,20 -0,23%
BMG  0 22,10 0,00%
DCG  0 13,40 0,00%
DM7  0 9,20 0,00%
FTM  2.355.800 4,84 6,84%
G20  0 1,40 0,00%
GMC  1.400 27,20 -0,73%
HCB  0 17,50 0,00%