• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.126,07 -17,55/-1,53%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.126,07   -17,55/-1,53%  |   HNX-INDEX   249,41   -2,94/-1,17%  |   UPCOM-INDEX   85,22   -0,62/-0,72%  |   VN30   1.147,44   -13,22/-1,14%  |   HNX30   424,33   -7,17/-1,66%
29 Tháng Chín 2022 11:51:34 CH - Mở cửa
CTCP Dược phẩm Phong Phú (PPP : HNX)
Cập nhật ngày 29/09/2022
3:05:02 CH
13,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,71%)
Tham chiếu
14,00
Mở cửa
13,50
Cao nhất
14,00
Thấp nhất
13,50
Khối lượng
2.200
KLTB 10 ngày
2.240
Cao nhất 52 tuần
24,70
Thấp nhất 52 tuần
13,30
27/09 PPP: Phạm Thị Minh Tâm - Thành viên BKS - đã bán 100.000 CP - HNX
08/09 PPP: Phạm Thị Minh Tâm - Thành viên BKS - đăng ký bán 100.000 CP - HNX
16/08 PPP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 - HNX
16/08 PPP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ) - HNX
03/08 PPP: Thay đổi nhân sự - HNX
01/08 PPP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
21/07 PPP: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
21/07 PPP: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ) - HNX
14/06 PPP: Ký hợp đồng kiểm toán 2022 - HNX
31/05 PPP: Thông báo về việc chi cổ tức còn lại năm 2021 - HNX
20/05 PPP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
29/04 PPP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
26/04 PPP: TB ngày chốt danh sách đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức còn lại năm 2021 - HNX
22/04 PPP: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ) - HNX
22/04 PPP: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
22/04 PPP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
16/04 PPP: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
01/04 PPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị Thông qua chương trình tổ chức và các văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HNX
31/03 PPP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
30/03 PPP: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGP  3.400 21,50 -2,27%
BCP  0 9,10 0,00%
BIO  100 24,70 0,00%
CDP  900 10,60 -11,67%
CNC  300 29,80 0,00%
DBD  89.300 42,45 3,03%
DBM  5.100 28,50 5,56%
DBT  1.700 13,25 0,00%
DCL  59.600 24,00 -1,23%
DDN  23.100 11,60 -0,85%