• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
26 Tháng Chín 2021 4:03:12 CH - Mở cửa
CTCP Dược phẩm Phong Phú (PPP : HNX)
Cập nhật ngày 24/09/2021
3:00:03 CH
15,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-3,23%)
Tham chiếu
15,50
Mở cửa
14,50
Cao nhất
15,80
Thấp nhất
14,50
Khối lượng
20.400
KLTB 10 ngày
37.160
Cao nhất 52 tuần
21,40
Thấp nhất 52 tuần
10,20
24/08 PPP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
24/08 PPP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
24/08 Hàng loạt cổ đông lớn và lãnh đạo thoái vốn, doanh nghiệp bán cổ phiếu quỹ - Người đồng hành
31/07 PPP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
21/07 PPP: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
21/07 PPP: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
29/06 PPP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
22/06 PPP: Ký hợp đồng kiểm toán 2021 - HNX
26/04 PPP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
23/04 PPP: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
23/04 PPP: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
14/04 PPP: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
05/04 PPP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
02/04 PPP: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
02/04 PPP: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) - HNX
30/03 PPP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
01/03 PPP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
24/02 PPP: TB ngày chốt DS đăng ký cuối cùng tạm ứng chi cổ tức năm 2020, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HNX
02/02 PPP: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
22/01 PPP: Báo cáo tài chính quý 4/2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGP  9.400 25,00 0,00%
AMV  1.233.000 10,90 -0,91%
BCP  3.600 12,10 0,83%
CDP  31.400 20,60 0,49%
CNC  300 32,00 0,63%
DBD  43.800 47,80 -2,45%
DBM  200 28,10 -0,71%
DBT  133.300 16,00 -1,23%
DCL  135.300 37,75 -2,08%
DDN  38.200 20,50 -2,84%