• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
25 Tháng Mười 2021 5:07:37 CH - Mở cửa
CTCP Dược phẩm Phong Phú (PPP : HNX)
Cập nhật ngày 25/10/2021
3:02:54 CH
16,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+1,23%)
Tham chiếu
16,30
Mở cửa
16,60
Cao nhất
17,00
Thấp nhất
16,30
Khối lượng
45.400
KLTB 10 ngày
45.850
Cao nhất 52 tuần
21,40
Thấp nhất 52 tuần
10,20
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Lê Thanh Trúc
Phó Chủ tịch HĐQT Thái Nhã Ngôn
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Mai Nguyệt
Thành viên HĐQT Phó Nghĩa Văn
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Hoàng Ngọc Châu
Thành viên Ban kiểm soát Phạm Thị Minh Tâm
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Văn Chắc
Tổng giám đốc Thái Nhã Ngôn
Phó Tổng giám đốc Hồ Vinh Hiển
Giám đốc tài chính Nguyễn Minh Hùng
Giám đốc chất lượng Nguyễn Văn Hùng
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Anh Chi
Đại diện công bố thông tin Thái Nhã Ngôn