• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
25 Tháng Mười 2021 4:58:27 CH - Mở cửa
CTCP Dược phẩm Phong Phú (PPP : HNX)
Cập nhật ngày 25/10/2021
3:02:54 CH
16,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+1,23%)
Tham chiếu
16,30
Mở cửa
16,60
Cao nhất
17,00
Thấp nhất
16,30
Khối lượng
45.400
KLTB 10 ngày
45.850
Cao nhất 52 tuần
21,40
Thấp nhất 52 tuần
10,20
PPP - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
22/10/2020 Hồ Vinh Hiển Phó Tổng giám đốc Bán 200.000 Biểu đồ
05/10/2020 Hồ Vinh Hiển Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 200.000 Biểu đồ
16/04/2020 Lê Thanh Trúc Chủ tịch HĐQT Mua 71.000 Biểu đồ
14/04/2020 Lê Thanh Trúc Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
20/11/2018 Thái Thúc Dung --- Mua 22.000 Biểu đồ
07/11/2018 Thái Thúc Dung --- Đăng ký mua 22.000 Biểu đồ
29/09/2016 Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn --- Bán 0 Biểu đồ
01/09/2016 Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn --- Đăng ký bán 379.282 Biểu đồ
04/08/2016 Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn --- Bán 379.282 Biểu đồ
11/07/2016 Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn --- Bán 0 Biểu đồ
14/06/2016 Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn --- Bán 200 Biểu đồ
13/06/2016 Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn --- Đăng ký bán 379.482 Biểu đồ
02/06/2016 Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn --- Bán 0 Biểu đồ
05/05/2016 Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn --- Đăng ký bán 379.482 Biểu đồ
19/04/2016 Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn --- Bán 0 Biểu đồ
22/03/2016 Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn --- Bán 10.100 Biểu đồ
22/03/2016 Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn --- Đăng ký bán 389.582 Biểu đồ
17/03/2016 Lê Thanh Trúc Chủ tịch HĐQT Mua 0 Biểu đồ
17/03/2016 Hồ Vinh Hiển Phó Tổng giám đốc Mua 0 Biểu đồ
17/03/2016 Phạm Thị Minh Tâm Thành viên Ban kiểm soát Mua 0 Biểu đồ